Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Tuastad, SV og EU

Tuastad, SV og EU

Svein Tuastad imøtegår Knut Kjeldstadli i debatten om SV og venstresidas politiske kurs i Dagbladet 18.7. Den debatten skal jeg ikke delta i. Tuastad gjør seg imidlertid skyldig i noen tendensiøse omtrentligheter når han trekker EU-spørsmålet og SVs EU-standpunkt inn i denne debatten.

Svein Tuastad imøtegår Knut Kjeldstadli i debatten om SV og venstresidas politiske kurs i Dagbladet 18.7. Den debatten skal jeg ikke delta i. Tuastad gjør seg imidlertid skyldig i noen tendensiøse omtrentligheter når han trekker EU-spørsmålet og SVs EU-standpunkt inn i denne debatten. Det er behov for å korrigere Tuastad, når han skriver: ”Til dømes er eg sjølv, på same vis som 30-40 prosent av SVs veljarar, tilhengjar av EU” (..) Men at det i leiarskapen til SV, blant alle stortingsrepresentantane og blant alle sentralstyremedlemmene til partiet ikkje fins ein einaste EU-tilhengjar, er vel nettopp eit døme på manglande fornyingsevne og eit delvis defekt medlemsdemokrati”.

Tuastad viderefører her myten om at det skulle være noe spesielt ”fornyende” ved å være EU-tilhenger, i motsetning til ”gammeldags” da, antakelig, ved å være EU-motstander? Hva som er fornyende ved å demontere nasjonale demokratier for å erstatte det med en ”embedsmannsstat a la Norge 1880” (Kjell Rønningsbakk, kronikk Dagbladet om hjemfallsdommen) har jeg vanskelig for å forstå. Ta nettopp hjemfallsordningen; Synes Tuastad det er fornyende at Norge tapte for ESA i EFTA-domstolen? En annen myte Tuastad formidler er dette med ”30-40 % av velgerne er EU-tilhengere”. Gjennomsnittstallet for ja til EU blant SVs medlemmer ligger på ca. 25-28%. Det er omtrent samme andel som sier nei til EU blant Høyres velgere. Høyre er et entydig ja-parti. Antakeligvis et parti som da, etter Tuastads nye definisjon, er et parti som ”mangler fornyingsevne og har et delvis defekt medlemsdemokrati”? På det siste landsmøtet i SV (i 2005) som tok stilling til EU, stemte 200 mot, 2 for norsk medlemskap. Er det da et demokratisk problem for et parti at sentralstyret avspeiler et så entydig flertall? Når det gjelder stortingsrepresentantene som også, iflg. Tuastad, kun består av nei-folk: Mener Tuastad at nominasjonsprosessen i SV bør sentralstyres slik at de få EU-tilhengerne som er i partiet får en spesiell kvote på nasjonal basis? Eller bør han og hans eventuelle meningsfeller heller ta en åpen demokratisk kamp i de fylkesvise nominasjonene for å få EU-tilhengere på topp? Problemet med ja-folk i SV som ellers i Norge er at de liker så dårlig å tape gjennom åpen og ærlig debatt, og demokratiske avstemninger. Derfor gjelder det å spre myter og definere sine meningsmotstandere med negative merkelapper. Det finnes ord for denne metoden. Demokrati er ikke ett av dem.

Heming Olaussen

Leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook