Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / TTIP truer landbruk og...
Jan-Egil Pedersen, leder i NNN, Margaret Eide Hillestad, Agri Analyse, Gunstein Instefjord, Fagdirektør produktsikkerhet, mat og handel, Forbrukarrådet, Estelle Brentnall, EFFAT (NNNs paraplyorganisasjon i Europa) og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Jan-Egil Pedersen, leder i NNN, Margaret Eide Hillestad, Agri Analyse, Gunstein Instefjord, Fagdirektør produktsikkerhet, mat og handel, Forbrukarrådet, Merete Furuberg fra Småbrukarlaget, Estelle Brentnall, EFFAT (NNNs paraplyorganisasjon i Europa) og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

TTIP truer landbruk og forbrukere

Rundt 70 deltakere på Nei til EUs seminar fredag 23. oktober fikk høre at TTIP kan true norsk landbruksproduksjon og svekke miljø- og forbrukerbeskyttelse.  

Kathrines Kleveland, leder i Nei til EU, var svært godt fornøyd med seminaret.

– Seminaret var veldig interessant, skepsisen til TTIP er ikke blitt mindre etter denne dagen, sier hun.

– Blant annet er jeg skeptisk til at forbrukeren ikke skal kunne se hvilke matvarer som inneholder genmodifiserte organismer (GMO) fordi at amerikanerne vil kreve strekkodemerkede varer, så kunden må opp med mobiltelefonen, eller lignende, for å finne ut om varen inneholder GMO.

Lanserte TTIP-rapport

På seminaret ble rapporten «Er TTIP løsning på krisen?» av Agri Analyse lansert. Rapporten tyder på at norsk tilknytning til TTIP før føre til reduksjon eller avvikling av tollvernet, ytterligere sentralisering og at underskuddet på handelsbalansen vokser.

En sterk reduksjon i tollvernet vil sannsynligvis gjøre importen av landbruksprodukter så mye billigere at det er vanskelig å se hvordan Norge kan opprettholde en like bred landbruksproduksjon og matindustri som vi har i dag. 

Næringsmiddelindustrien omsatte i 2014 for 153 milliarder kroner og sysselsatte om lag 40 000 personer. I tillegg var det 47 000 årsverk i norsk landbruk i 2014, en sektor med en omsetning på 42 milliarder kroner. (Landbruksbarometeret 2015). 

Dette er en sysselsetting som står sterkt i distriktene, og det kan få store konsekvenser, spesielt i Bygde-Norge, om arbeidsplassene skulle forsvinne. Derimot er det usikkert om en slik toll-lettelse vil gi lavere priser til forbruker og et annet vareutvalg enn i dag.
Norsk landbruk vil ganske sikkert komme veldig dårlig ut om det skulle bli en egen avtale.

Svekker forbrukervern

Forbrukerrådets Gunstein Instefjord er bekymret for at TTIP-reglene skal gå ut over beskyttelsen av miljøet og forbrukerne, på tross av at begge parter har forsikret oss om det motsatte.

Leder i LO-forbundet NNN som organiserer ansatte i nærings- og nytingsmiddelindustrien, Jan-Egil Pedersen, var klar på at forsøkene på å sette sjømateksporten opp mot importvernet mot landbruksprodukter er uakseptabelt.

Statssekretær Elsbeth Tronstad, i Utenriksdepartementet var enig i at EU-spørsmål er viktige og hun var glad for at Nei til EU bidrar til å holde oppe en levende EU-debatt.

– Hun fikk tilbakemelding fra flere på et klart og tydelig ja til EØS-foredrag, sier Kathrine Kleveland.

Se hele programmet for seminaret her.

Elsbeth Tronstad, statssekretær i Utenriksdepartementet, på Nei til EUs TTIP-seminar.
© Kathrine Kleveland
Jan-Egil Pedersen, leder i NNN, Margaret Eide Hillestad, Agri Analyse, Gunstein Instefjord, Fagdirektør produktsikkerhet, mat og handel, Forbrukarrådet, Estelle Brentnall, EFFAT (NNNs paraplyorganisasjon i Europa) og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på TTIP-seminar. Kristin Iansen til venstre, Knut Haugland står bak i midten, og Kristin Kjølen fra Nord Trøndelag Bondelag på TTIP-seminar.
© Kathrine Kleveland
© Kathrine Kleveland

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook