Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Trondheimskonferansen...
© Lill Fanny Sæther

Trondheimskonferansen 2016 vedtok krav om å erstatte EØS med en handelsavtale og om å stoppe forhandlingene om TTIP og TISA. Illustrasjonsfoto fra 2014. 

Trondheimskonferansen mot EØS, TTIP og TISA

Hoveduttalelsen fra Trondheimskonferansen 2016 krever at EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale, og at forhandlingene om TTIP og TISA stoppes til konsekvensene er utredet.

Den tradisjonsrike Trondheimskonferansen i regi av LO i Trondheim ble avholdt 29.–31. januar 2016. Konferansen samlet 578 tillitsvalgte fra hele landet og vedtok hoveduttalelsen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter».

Mot TTIP og TISA.

Uttalelsen slår fast at «TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade in Services Agreement) er nye handelsavtaler som er lansert av amerikansk og europeisk storkapital».

«Disse handelsavtalene tar sikte på å bygge ned nasjonale reguleringer og legge nye markeder åpne for storkapitalen uten det de betrakter som handelshindringer, det vil si arbeidsmiljølov, forbruker-beskyttelse, miljøstandarder osv.»

Trondheimskonferansen 2016 krever full åpenhet om forhandlingene om TISA og TTIP, stopp i forhandlingene inntil konsekvensene er utredet, ingen liberalisering som svekker faglige rettigheter, miljøstandarder og forbrukerrettigheter. Trondheimskonferansen stiller videre krav om ingen aksept av klausuler som binder opp framtidige regjeringer, og ingen aksept for at investorer skal få egne tvistesystem der de kan kreve erstatning for demokratisk vedtatte lover.

Den økonomiske krisa i Europa

Hoveduttalelsen slår fast at «Den økonomiske krisa i Europa er kapitalismens krise. Kapitalen bruker krisa til å styrke sine posisjoner på bekostning av fagbevegelsen, arbeiderklassen, bønder, fiskere og deler av næringslivet. EU fungerer som et redskap for kapitalen i kampen mot arbeidsfolks interesser i Europa. I dette inngår å svekke nasjonalstatene og overføre mest mulig makt til et overnasjonalt EU», heter det.

«Det er viktig for fagbevegelsen og venstresida å innse og forsvare nasjonalstatens positive betydning som en ramme for den faglige og politiske kampen, slik vi så ved nei-seieren i 1994, samtidig som det utvikles og forsterkes en internasjonal solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land basert på prinsippene om gjensidighet og respekt. Den økonomiske krisa viser at vi trenger et nytt samfunnssystem. Fagbevegelsens svar på kapitalens offensiv må være å gjenreise arbeiderbevegelsens visjon om et demokratisk, sosialistisk samfunn».

Vil ut av EØS

LO-kongressen 2013 krevde: «at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter.»

Trondheimskonferansen uttaler at: «EØS i dag er langt unna det som folket ble forespeilt i 1992. Viktige avgjørelser blir tatt i Brussel – ikke på Stortinget eller i kommunestyrene. EØS begrenser demokratiet. Trondheimskonferansen 2016 krever at regjeringen ikke implementerer flere nye direktiv og EU-vedtak som undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk. Trondheimskonferansen 2016 krever at EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale.»

«Tillitsvalgte er resultatorienterte. Alt som kan oppnås innen EØS-avtalens rammer må prøves. Men når det ikke gir suksess må svaret bli «ut av EØS», ikke resignasjon. Målet er å vinne LO-kongressen i 2017 for et «ut av EØS» vedtak, slik NTF, EL & IT Forbundet og FO har vedtatt. Trondheimskonferansen 2016 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd til å fatte vedtak om «ut av EØS» i så mange forum som mulig.»

Wegard Harsvik og Dag Seierstad på Nei til EUs stand på Trondheimskonferansen 2016.
© Kathrine Kleveland

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook