Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Trekk norske styrker f...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Vignett - forsvar og sikkerhet

Trekk norske styrker fra EU-hæren

Det er verken aktiv europapolitikk eller i Norges interesser å overlate militære styrker til EU-kommando.

Last ned hele uttalelsen her

EU-landene er i ferd med å få på plass en felles forsvars- og sikkerhetspolitikk, med egne styrker som står klare til å rykke ut i prinsippet hvor som helst i verden – også uten FN-mandat. EU har bygget en utrykningsstyrke med 100 000 soldater og har også vedtatt å opprette kampstyrker (battle groups) som kan settes inn på bare ti dagers varsel. Etableringen av et samarbeid om forsvarsmateriell gjennom Det europeiske forsvarbyrået er et annet uttrykk for EUs militære ambisjoner.

Samtidig som særlig EU-kommisjonen arbeider for en forsvars- og sikkerhetspolitisk union med felles politikk og institusjoner, har EU vist seg handlingslammet i omstridte internasjonale konflikter som situasjonen i Midt-Østen. Mens de store, toneangivende landene Frankrike, Tyskland og Storbritannia flere ganger har drevet til dels motstridende solopolitikk, blir de mindre EU-landene presset til en taus samordning.

Norge har knyttet seg til EU-styrkene gjennom deltagelse i en nordisk bataljon, og også uttrykt ønske om å bli assosiert medlem av Det europeiske forsvarsbyrået. EUs forsvarspolitiske samarbeid er formalisert gjennom ESDP, European Security and Defence Policy. Norge får ikke informasjon direkte fra møtene i ESDPs organer, men skal holdes informert via Sverige. Dette er en fullstendig uholdbar situasjon.

Et norsk bidrag til EU-hæren er i strid med Grunnlovens § 25. Dette spørsmålet går også rett inn i debatten om hvordan de norske styrkene og ressursene skal prioriteres, både i forhold til nasjonalt forsvar og internasjonale operasjoner med FN-mandat.

Det er verken aktiv europapolitikk eller i Norges interesser å overlate militære styrker til EU-kommando. Nei til EU ber derfor regjeringen trekke tilbake den norske deltagelsen i EU-hæren.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook