Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Tønsberg Blads tåketal...

Tønsberg Blads tåketale om EØS

Tønsbergs Blads leder 22.10. tar opp spørsmålet om tjenestedirektivet og EØS-avtalen. Etter at LO har satt foten ned og krever at den avtalefesta reservasjonsretten i EØS tas i bruk, er det ikke måte på bekymra advarsler fra høyere hold i samfunnet; NHO, Erna Solberg – og nå lederartikler i media med hjertet godt plassert på høyre side.

Resonnementet er altså: Det å bruke reservasjonsretten i EØS mot tjenestedirektivet vil sette hele avtalen på spill. Det må vi ikke finne på, av hensyn til norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

Dette er uhyre interessant, av flere grunner, og etterlater et ras av kritiske spørsmål. Et naivt et kunne være: Tror virkelig TB på lederplass at LO ønsker å sette tusenvis av norske arbeidsplasser i fare? Et annet: Hvor ble det av bekymringa for sosial dumping i lederartikkelen? Plutselig var dette helt uviktig. Men ikke for LO, en rekke fagforbund, Nei til EU eller de mange andre som er bekymra for konsekvensene av tjenestedirektivet for norsk samfunns- og arbeidsliv.

Men la oss nå ta konsekvensene av at Norge for første gang bruker reservasjonsretten. Påstanden i lederartikkelen er at dette vil kunne sette EØS-avtalen i fare. Mitt uskyldige motspørsmål blir: Hvorfor det? TBs påstand står nemlig totalt ubegrunna. Les sjøl. TBs lederskribent skylder dermed sine lesere noen forklaringer.

Mine påstander mot TBs tåketale vil være:

  1. Norge har full rett til å reservere seg.
  2. I Soria Moria har regjeringen gjort det klart at Norge vil motsette seg et direktiv som øker farene for sosial dumping.
  3. I Soria Moria slås det fast at reservasjonsretten kan brukes dersom EU-lover strider mot norske vitale interesser.
  4. Flere øvrighetspersoner, herunder utenriksministeren sjøl, har ved flere anledninger slått fast at reservasjonsretten er der for å kunne brukes.
  5. Hvorfor trur Høyre, NHO og TB at EU er så onde at de vil si opp EØS-avtalen og skade norsk næringsliv dersom Norge bruker sin avtalefesta rett? Juridisk er det intet hold for å hevde dette, tvert i mot. Det finnes flere betenkninger om reservasjonsretten, og alle konkluderer med at dette vil være en høyst usannsynlig reaksjon fra EUs side. Men TB vet bedre? Også politisk vil en slik reaksjon være helt ulogisk: Tenker TB osv. at EU dagen etter et norsk veto vil stenge gassrørledninger fra Norge, stoppe alt mottak av fisk, slutte å importere olje? Da skulle det vel bli liv i leiren blant europeiske næringslivsledere, arbeidstakere og forbrukere! Politisk harakiri ville jeg si. Jeg – som er EU-motstander – trur altså at EU er en rasjonell aktør som veit sitt eget beste. Reaksjonene på et norsk veto vil bli avpassa og begrensa.
  6. Et norsk veto vil, i følge EØS-avtalen, bli fulgt opp av forhandlinger med EU.

Det er disse som vil bli de interessante. Her må LOs krav om garantier fra EU om at Norge kan bruke alle virkemidler i kampen mot sosial dumping, at norsk arbeidsrett skal gjelde i Norge, uavhengig av EU, at ILO-konvensjon 94 skal gjelde uhindra av EU-vedtak osv. stå helt sentralt. Det er ikke nok med norske ensidige garantier om dette. Det har vi lært. Da statsminister Brundtland lovte Stortinget og det norske folk at hjemfallsordningen var sikra i EØS, var det basert på en ensidig norsk forståelse. Den var ikke verdt papiret den var skrevet på, når EU-regelverket ble lagt til grunn. Den fella må ikke Norge gå i igjen. Til det er streikeretten. konfliktretten, kampen mot sosial dumping og norsk lov i Norge mye viktigere enn et tjenestedirektiv som vil gi EU-firmaer større fordeler enn norske. Viser regjeringas egne utredninger. De som nå hyler opp mot at Norge skal reservere seg bør tenke over hvilke interesser de egentlig tjener; Norges – eller EUs?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook