Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Tjenestedirektivet: US...
Heming Olaussen

Tjenestedirektivet: USERIØST AV HØYRE

Erna Solberg angriper 20.9. Nei til EU for at vi deler fagbevegelsens brede motstand mot tjenestedirektivet (TD). Hun prøver også å mistenkeliggjøre motstanden ved å hevde at det ”egentlig” er EØS-avtalen vi vil ta. Avsporingen er uinteressant.

La oss diskutere innholdet i TD:

1. Hovedproblemet er alle uklarhetene om faktiske konsekvenser. Etter 1.1.2010 vil det komme nye saker for EF-domstolen, en domstol som har vist hva den står for. Siste året har domstolen dømt fagbevegelse og offentlige myndigheter på så sentrale områder som streikeretten (Viking Line-), konfliktretten (Vaxholm/Laval-), og tiltak mot sosial dumping/krav til underleverandører (Ryffert- og Luxembourg-dommene). På bakgrunn av denne nye rettstilstanden i EU har NHO sagt at de vil bruke EU-systemet for å hindre tiltak mot sosial dumping, mens Norges største LO-forbund – Fagforbundet – har krevd at regjeringen må bruke reservasjonsretten mot TD. EØS-ekspert Hans Petter Graver har slått fast at dommene er en trussel mot faglige rettigheter. Høyre er selvsagt tilfreds.

2. TD vil være en spydspiss for privatisering av offentlige tjenester. Direktivet har en utvidet definisjon av hva som regnes som ”økonomisk virksomhet”. Stadig nye områder innen den kommunale tjenestesektoren vil komme under press, som utdanning, omsorgstjenester o.a. EU gjennomfører Høyre-politikk i Norge mens et fornøyd Høyre klapper.

3. Den nasjonale arbeidsretten underlegges EU-retten, i følge alle seriøse uavhengige eksperter. Gledelig for Høyre?

4. Forbrukervernet svekkes. Høyre er likeglade?
Soria Moria sier at den legitime reservasjonsretten i EØS vil brukes mot direktiv som skader Norges vitale interesser. Et overveldende flertall i norsk fagbevegelse, Attac, AUF, For Velferdsstaten, studentorganisasjoner og andre mener at TD gjør nettopp det. Hva vil regjeringen gjøre; Bagatellisere og avspore som Høyre, eller beskytte den norske velferdsstatsmodellen og faglige rettigheter mot angrepene fra EU?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook