Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Tjenestedirektivet tru...
Logo - Fritt Norden

Logo - Fritt Norden

Tjenestedirektivet truer nordisk arbeidslivpolitikk

Pressemelding fra Fritt Norden

Pressemelding fra Fritt Norden

Tjenestedirektivet truer nordisk arbeidslivpolitikk
EU-parlamentet vedtok i november 2006 det såkalte tjenestedirektivet. Direktivet er nå
ute på høring.
Fritt Norden frykter at tjenestedirektivet vil undergrave demokratisk og politisk styring
med arbeidslivet. Derfor sier Fritt Norden nei til tjenestedirektivet.
Gjennom direktivet legger EU opp til et overnasjonalt avtaleverk der EU-domstolen vil
få myndighet til å definere betingelsene for produksjon av og handel med tjenester. Dette
er stikk i strid med det avtaleverk fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og politiske
myndigheter møysommelig har bygget opp i snart hundre år. I de nordiske land
samarbeider man om arbeidslivpolitikken. Her inngås avtaler mellom alle parter i
arbeidslivet. Dette gir trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet. Tjenestedirektivet vil
undergrave en slik samarbeidsform.
Fritt Norden frykter at tjenestedirektivet vil føre til sosial dumping, destabilisering av
arbeidslivet, undergraving av sosiale rettigheter, samt større lønnsforskjeller. Dette vil
skape uro i arbeidslivet, noe som verken arbeidsgivere, politiske myndigheter eller
arbeidstakere er tjent med.
Norge kan gjennom EØS-avtalen reservere seg mot direktivet. Dette vil innebære en stor
politisk belastning, men her må regjeringen vise styrke.
Vedtatt på årsmøte 10.02.07
Fritt Norden - Norge
Fritt Norden- Norge Organisasjonsnummer: 987 735 392
For mer informasjon kontakt: www. fritnorden.dk
Fritt Norden - Norge Bank konto : 0531 51 14855
v/ Torbjørn Dahl, Nigardslia, 2625 Fåberg. tlf.:61261458, e-post: tordahl@online.no
v/ Marianne Westby tlf: 99707301, e-post:mariannewestby@gmail.com

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook