Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Tjenestedirektivet - n...
Leder Heming Olaussen taler til Nei til EUs Landsmøte 2006

Tjenestedirektivet - nok en gang

Tønsberg Blad og Sandefjords blad har idag presentert den samme lederartikkelen. Her kan du lese Heming Olaussens svar på artikkelen.

Les lederartikkelen her

Om tjenestedirektivet

Tjenestedirektivet (TD) er blitt ei varm politisk potet, etter at LO-leder Valla prøvde seg med en “spansk en” da hun ville trumfe gjennom et ja fra LO til dette meget kontroversielle direktivet. Det forsøket ble slått tilbake av en våken opposisjon i LO, sammen med bl.a. Nei til EU. En innkjøpt lederartikkel fra den private meningsleverandør Ottar Julsrud – på trykk i både TB og SB onsdag 22.11 – preges dessverre av feil og mangelfull informasjon om TD. Derfor dette forsøk på informasjon om et uhyre ugjennomtrengelig og tåkelagt, men viktig direktiv.

  1. Direktivet kan helt opplagt stanses, sjøl om Julsrud/TB/SB mener noe annet. Norge kan benytte seg av den helt legitime reservasjonsretten i EØS-avtalen. Dette er et krav fra LO-foreninger landet rundt, landsmøtene i NTL, Utdanningsforbundet, EL&IT-forbundet og AUF. Attac Norge, Nei til EU, de rød-grønnes ungdomsorganisasjoner har også krevd veto, og ledende talspersoner for Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet og Fagforbundet likeså. Fellesforbundet har en rekke motforestillinger, og så vel LO sentralt som Regjeringa har ihøringsprosessen inn mot behandlinga i EU uttrykt mange innvendinger og kritiske spørsmål. Regjeringspartiene SV og SP er sterkt kritiske, og holder døra åpen for å bruke reservasjonsretten. Utenriksminister Gahr Støre sa til Nei til EUs landsmøte og Klassekampen at han ikke har tatt stilling, men at reservasjonsretten vil bli brukt dersom Regjeringa kommer til at direktivet truer ”vitale nasjonale interesser”. KrF-leder Høybråten var også på vårt landsmøte, og han var enda klarere på dette punkt. Det er viktig å legge merke til, at motstand mot TD er helt uavhengig av folks standpunkt til EØS eller EU-medlemskap. Her desinformerer Julsrud.
  2. Hva mener så folket? De eneste som hittil har spurt folket, er Nei til EU. I en måling utført av konsulentbyrået Gambit A/S medio november, på basis av deres vanlige metodikk og med et utvalg på 2002 respondenter, sier ca. 70% av de som har svart, at de er for å bruke reservasjonsretten mot TD, ”dersom det fører til sosial dumping”. For APs velgere er prosenten enda høyere! Formuleringa om sosial dumping er helt identisk med den forutsetning Regjeringa har lagt inn i Soria Moria, når de skriver at Regjeringa vil motsette seg et slikt direktiv ”om det fører til sosial dumping”. Dette er hovedspørsmålet. Etter Nei til EUs, en rekke fagforbunds og forskningsstiftelsen De Factos oppfatning vil direktivet føre til nettopp dette. Fordi konkurransen i tjenestesektoren vil øke, og fordi dette er en ektor som i stor grad lever ”ubeskyttet” av tariffavtaler, fagforeninger og kontrollmekanismer allerede i dag. Det er ikke tilfeldig at nettopp Handel og Kontor var først ute med å kreve at Norge reserverer seg; Her jobber det mye lavtlønte kvinner, ungdom og folk med innvandrerbakgrunn. I tillegg til at lønna ofte er lav, overtidstillegg kan mangle. arbeidsmiljøet er så som så osv. så er også organisasjonsprosenten lav. Arbeidstakere i disse bransjene står dermed svakt om de skal konkurrere med firma med medbrakt arbeidskraft som er villige til å jobbe på enda dårligere vilkår! Og hva med et underbemanna arbeidstilsyn som ikke i dag klarer å følge opp tilstrekkelig på kontrollsida – hva når flyten av arbeidstakere øker til det mangedobbelte? Ingen må tru at dette ikke kan skje i Norge. Erfaringene siden 2004 er at det er kommet 100.000 polakker for å jobbe her. Mange under helt elendige forhold.
  3. Det andre hovedproblemet med direktivet er at det undergraver demokratiet. Nettopp ved å være så ullent og tåkelagt vil det avstedkomme en rekke domstolsavgjørelser i årene som kommer. I stedet for at norske politikere og partene i norsk arbeidsliv skal fastsette vilkårene for arbeidsfolk i Norge, skal dette i stedet tas av EF- og EFTA-domstolene i Luxembourg. Det betyr avpolitisering her hjemme, og ytterligere grunnlag for politisk apati og politikerforakt. Hvorfor nevner ikke Julsrud dette temaet i sin lederkommentar?
  4. Ingen kan si at de kjenner de eksakte konsekvensene av å benytte seg av den legitime reservasjonsretten i EØS-avtalen. LOs jurister avdramatiserer dette. Det gjør også Norges fremste EØS-jurist, EU-tilhengeren Hans Petter Graver. Det eneste vi i Nei til EU ber om, er en saklig og ryddig debatt. Med informerte lederartikler, også i ja-aviser.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook