Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Tjenestedirektivet: Kr...
Kristin Halvorsen

Tjenestedirektivet: Kristin viser hvordan

Uttalelse fra Nei til EUs styre 9. mars 2007:

Til tross for de omfattende kravene om konsekvensutredning kan det se ut til at Nærings- og handelsdepartementet ønsker å vedta tjenestedirektivet i ekspressfart. Nei til EU mener at Finansminister Kristin Halvorsens viser hvordan det bør gjøres.

I følge Dagbladet 9.3. har Finansdepartementet bedt Kredittilsynet å utrede om tjenestedirektivet vil tvinge fram endringer av norske eiendomsmeglings- og regnskapsføringstjenester. Dette er selvsagt bare en liten flik av alt som vil bli berørt av tjenestedirektivet. I høringsrunden ble kravet om konsekvensutredning støttet i 70 prosent av høringsuttalelsene.

Det er flott at Finansminister Kristin Halvorsen setter i gang denne konsekvensutredningen. Tjenestedirektivet vil omfatte 70 prosent av norsk økonomi, derfor må regjeringa utrede konsekvenser for hele det norske samfunnslivet og arbeidslivet. Også Kommunal- og regionaldepartementet og Justisdepartementet har bedt Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen om slik konsekvensutredning for å få autoritative avklaringer på uklare arbeidslivs- og forbrukerforpliktelser.

Ut fra Dagbladets oppslag 10. mars kan det se ut som om Dag Terje Andersen ikke ser behovet for en bred og grundig konsekvensvurdering av tjenestedirektivet. Hvis det er riktig, er det en oppsiktsvekkende avvisning av ønskene til over førti høringsinstanser, blant andre:

  • LOs representantskap
  • KS – Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
  • YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
  • UNIO
  • Finansdepartementet
  • Justisdepartementet
  • Kommunal- og regionaldepartementet

Høringsuttalelsene reflekterer en rekke alvorlige bekymringer og en dyp uro over direktivets omfattende konsekvenser for det norske samfunn, som høringsinstansene mener ikke er belyst, eller for mangelfullt belyst. Ikke minst uro for økt sosial dumping. I tillegg krever tjue av høringsinstansene veto mot direktivet.

Derfor er det ikke akseptabelt å ta direktivet inn i norsk lov uten videre utredning og debatt. Dette vil være å spille hasard med viktige norske arbeidslivsinteresser, og overlate til EF-domstolen å definere kjøreregler for norsk tjenesteyting.

Nei til EU vil ikke akseptere at høringsinstansene blir overkjørt av statsråden i denne saken. Vi mener at det i så fall vil være et brudd på Soria Moria-erklæringens formulering om at "regjeringen vil sørge for åpen debatt om EØS- og EU-saker".

I regjeringas egen Europamelding som nettopp er vedtatt i Stortinget står det: "Alle bør få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å delta i de demokratiske prosessene. Frivillige organisasjoner, grupper og sammenslutninger er viktige medspillere i dette arbeidet."

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook