Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / TISA-forhandlerne står...
TISA Uruguay
© Tori Aarseth

Uruguay mot TISA. Roberto Chiazzaro, parlamentariker fra Frente Amplio (sosialistpartiet), til venstre og Fernando Cambera, internasjonal sekretær i PIT-CNT (Fagforbundet i Uruguay), til høyre. 

TISA-forhandlerne står med ryggen mot folket

Ingen negative konsekvenser ved å gå ut av TISA-forhandlingene. I fjor høst trakk både Uruguay og Paraguay seg ut av TISA-forhandlingene. Standpunkt har tatt en prat med to av dem som jobbet for å få Uruguay ut av TISA. Artikkel fra Standpunkt 2-2016. 

– Det er veldig gode nyheter! sier Roberto Chiazzaro.

Vi treffer Chiazzaro, som sitter i parlamentet i Uruguay for sosialistpartiet Frente Amplio, og Fernando Cambera, internasjonal sekretær i Uruguays fagforbund PIT-CNT, på toppen av Fagforbundets lokaler i Oslo. De to, som kjenner godt til Nei til EU fra før, er invitert til å snakke om sin kamp mot TISA på et seminar arrangert av en rekke norske fagforeninger. Standpunkt har akkurat fortalt dem om Nei til EU-landsmøtets krav om at Norge må gå ut av TISA-forhandlingene.

– Det var en europeisk fagforening som fortalte fagforeningen til de offentlige arbeiderne i Uruguay at landet vårt var med i forhandlingene, sier Cambera.

– Vi visste absolutt ingenting. I begynnelsen sa utenriksdepartementet at man bare skulle dra dit for å observere. Rundt februar i fjor fikk vi greie på at de likevel hadde søkt om å delta, og ble en del av forhandlingene rundt april 2014. De hadde løyet om hele prosessen.

– Parlamentet ble heller ikke konsultert, legger Chiazzaro til.

– Det var gjennom fagforeningene at vi politikere fikk greie på TISA-forhandlingene, og vi fikk informasjonen vår fra WikiLeaks. Når du forhandler om en sånn avtale uten å fortelle om det, så står du med ryggen mot folket ditt. Det er rett og slett anti-demokratisk.

Bekymret for de svakeste

De to aktivistene fra Uruguay deler mange av Nei til EUs bekymringer rundt TISA. Både motstand mot privatisering, nasjonal selvbestemmelse og det å forsvare rettighetene til de svakeste i samfunnet var blant hovedårsakene til mobiliseringen mot TISA i Uruguay.

– Poenget med negativ listing er at, selv om vi kan gå inn i forhandlingene med absolutt alt vi har i dag på lista og ikke forhandle om det, så vil alt som kommer i ettertid, både med tanke på teknologi og på andre lover og regler som man ønsker, automatisk være del av avtalen. Skralleklausulen gjør at du ikke kan gå tilbake på det som allerede er implementert, og hvis et land skal foreslå nye lover etterpå, så må det først konsulteres med de andre medlemslandene. Vi ser at arbeidsrettigheter, forbrukerrettigheter, rettighetene til småbønder og de svakeste i samfunnet, kan bli krenket innenfor kombinasjonen av disse tre faktorene.

Chiazzaro peker også på den totale ubalansen i maktforholdet mellom i-land og u-land.

– Avtalen forhandles jo utenfor WTO-systemet, og da går man fra et multilateralt system der man kan forhandle i blokk til et plurilateralt system som gjør at man forhandler mer stat mot stat. [Plurilateralt: Mer enn to land, men ikke mange. Red. adm.]

– De multinasjonale selskapene prøvde å få til alle de tingene som det nå forhandles om i TISA gjennom Doha-runden i WTO, men utviklingslandene krevde åpning for landbruksvarer til gjengjeld. Det var ikke i-landene interesserte i, og da stoppet det opp. Denne typen stopp-mekanisme finnes ikke i TISA-forhandlingene.

Veien til seier

Uruguay har også et spesielt forhold til sine offentlige selskap, og dette var noe av det som utløste den store motstanden i fagbevegelsen.

– I Uruguay har det vært lang tradisjon for å forsvare de offentlige og nasjonale selskapene, forklarer Cambera.

– På nittitallet var det faktisk folkeavstemning om privatisering av tjenester under nyliberalismen. Når TISA-forhandlingene ble kjent, begynte arbeiderne som jobbet i offentlig sektor å tenke på framtida til alle de offentlige selskapene som finnes i Uruguay innenfor telekommunikasjon, vann, elektrisitet, banktjenester, og så videre. Når vi tok utgangspunkt i dette, spredte saken seg inn i fagforeningenes programmer og man begynte å ta det opp på møter. Det neste skrittet var å ta saken til det politiske planet for deretter å få det ut til hele folket i Uruguay.

– Samarbeidet med fagforeningene har vært veldig viktig, i tillegg til samarbeid med flere andre sosiale organisasjoner og bevegelser, legger Chiazzaro til.

– Først var det ikke helt behagelig å skulle gå inn på en diskusjon om å trekke seg fra TISA-forhandlingene innad i regjeringskoalisjonen, for det var jo den samme koalisjonen som hadde gått inn i forhandlingene. Men vi bestemte oss for at det var nødvendig. Høyresida ville heller prøve å påvirke innholdet i TISA gjennom forhandlingene, men vi visste at det ville være helt umulig at vi skulle klare å endre på innholdet. Den regjeringen vi har i dag, har en annen forståelse av hva internasjonalt samarbeid burde være, en mye mer regional forståelse som er helt det motsatte av det TISA representerer.

Ingen negative konsekvenser

Da Frente Amplio begynte å jobbe for å få Uruguay ut av TISA, fikk man fra mange hold høre den sedvanlige skremselspropagandaen om at dette kom til å få konsekvenser.

– Sannheten er at Uruguay ikke har fått en eneste negativ følge av at vi har trekt oss ut! Det ble veldig godt mottatt hos veldig mange, sier Chiazzaro.

– Jeg tror at folk er smarte og oppegående. Når du informerer om hva som vil være konsekvensene av noe, så forstår folk det. Her i Norge har dere jo tradisjon for å si nei, for eksempel til å være med i EU. Jeg er veldig glad for at folk i Norge begynner å se på dette med TISA, men hvilken vei dere tar, må være opp til dere.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook