Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Tidenes største ran?
Forsiden - løpeseddel "Tidenes største ran"

Tidenes største ran?

Denne løpeseddelen tar for seg hjemfallsretten og EFTAs avgjørelse om at hjemfallsretten er et brudd på EØS-reglene.

EFTA-domstolens avgjørelse betyr at det redskap som i hundre år har sikret offentlig eie av vannkraftressursene, er i strid med EØS-avtalens regler om etablerings- og investeringsfrihet. Domstolen mener hjemfallsretten forskjellsbehandler mellom fylkeskommunale/kommunale kraftverk og private kraftverk, i strid med EØS-avtalen. I følge domstolen er hjemfallsordningen ulovlig og må enten avskaffes helt eller endres slik at den også gjelder offentlig eide kraftverk.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook