Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Terrorlover truer demo...

Terrorlover truer demokratiet

Etter en saksforberedelse i hurtigtogsfart vedtok Stortinget i sommer nye straffebestemmelser mot terrorvirksomhet. Bestemmelsene er laget etter mønster fra EU. De setter lovens høyeste straff for en rekke handlinger som utføres med ”terroristisk forsett”. Det er Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) (det tidligere Overvåkningspolitiet), som skal etterforske disse sakene.

Det er svært uklart hva som går inn i begrepet ”terroristisk forsett”. Dersom praksis fra EU-land skal være retningsgivende, kan manglende politisk lojalitet til statens politikk være tilstrekkelig til beskyldninger om terrorisme. Den høye strafferammen i bestemmelsen sikrer at PST kan bruke hele arsenalet av hemmelige etterforskingsmetoder og tvangstiltak mot de som mistenkes for terrorisme.

Nei til EU føler seg ikke trygg på at disse bestemmelsen bare vil bli brukt mot forbrytere.
Erfaring fra tidligere tider og andre steder, tilsier at ulne straffebestemmelser med politisk tilsnitt kan brukes til å undertrykke politisk opposisjon.

Vi ønsker oss ikke tilbake til stemningen fra 50-åra, etter at Beredskapslovene var vedtatt.
Riksadvokaten, Dommerforeningen og Advokatforeningen mener at disse bestemmelsene er unødvendige og betenkelige. Det samme mener Rådet i Nei til EU.

Vedtatt på rådsmøtet i Nei til EU 6. oktober 2002.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook