Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Tenk EU når du stemmer

Tenk EU når du stemmer

Tverrpolitisk Nei til EU. De undertegnede vil understreke betydningen av å få et stortingsflertall som viser respekt for folkeavstemningen fra 1994 og som står for en restriktiv praktisering av EØS-avtalen.

Det er svært viktig å få inn EU-motstandere og politikere som respekterer folkeavstemningsresultatet på tinget, både for å hindre at spørsmålet om medlemskap kommer opp igjen i kommende Stortingsperiode og for å hindre at EU-tilhengerne gjør at EØS-avtalen blir lik et EU-medlemskap.

Det er viktig med størst mulig åpenhet og debatt om Norges forhold til EU og EØS, men også om andre EU-relaterte spørsmål som for eksempel en felles europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

De undertegnede vil bl.a:

- sette dagsorden ved aktivt å ta opp EU-relaterte problemstillinger i valgdebattene. Eksempler på slike problemstillinger kan være behovet for å legge ned veto mot visse EU-direktiver, Høyrepolitikeren Erna Solbergs forslag om å endre Grunnloven og Arbeiderparti-ledelsens «handlefrihet» i kommende stortingsperiode med hensyn til EU.

- Spre informasjon om EUs påvirkning og omdanning av det norske samfunnet både i fortid og nær framtid.

- Kreve åpenhet og debatt om EØS-saker i Stortinget.

Harald Hove 3. Venstre.
Rune Skjælaaen, 1. Sp.
Torstein Dahle 1. RV.
Anita A. Sæle 2. Krf.
Jørgen Øydvin 1. Pensjonistpartiet.
Even J. Underlid 2. NKP.
Ågot Valle 1. SV.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook