Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Ta folks helse på alvor

Ta folks helse på alvor

– Det er provoserende at regjeringen uten videre er villige til å sørge for 10000 permitterte i Norge mens de ikke innfører et importforbud på kjøtt og levende dyr, sier Sigbjørn Gjelsvik, leder i Nei til EU, i en kommentar til det nye transportforbudet.

Nei til EU mener det er bra hvis regjeringen fatter tiltak som skal sikre den norske dyrehelsa. – Men i denne saken mister regjeringen troverdighet fordi den ikke vil innføre det mest effektive tiltaket for å verne norsk dyrehelse og folkehelse, et midlertidig importforbud. Samtidig vil regjeringen sende 10000 ansatte ut i permisjon når det er uklart om vi trenger et transportforbud, fortsetter Gjelsvik.

;Tekkes EU
Flere EU-land har utifra en føre-var-holdning innført et midlertidig importforbud, selv om EU ikke ønsker det. Men landbruksminister Hanssens øyne er rettet mot Brussel, ikke mot det enkelte medlemsland. – Regjeringen dilter etter de høye herrer i Brussel og opptrer mer katolsk enn paven, kommenterer Gjelsvik.

– Regjeringen må innse at den alvorlige situasjonen, med fare for både kugalskap og munn- og klovsyke, som sprer seg i hele Europa krever at vi tør å tenke annerledes om vern av landbruket. Alternativet kan være å gamble med folks liv og helse, sier Gjelsvik.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook