Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Styret i Nei til EU Fi...

Fylkesstyret i Finnmark, med fylkessekretær Wibeke Bergheim, Nei til EU-leder Kathrine Kleveland og organisasjonskoordinator Trude Koksvik Nilsen. 

Styret i Nei til EU Finnmark var samlet i Kirkenes

Finnmark Nei til EU var samlet til styresamling helga 26. – 27. 09 i Kirkenes. EØS-avtalen, Schengen og TISA sto på programmet.

Etter et meget vellykket årsmøte på vårparten i Alta, der oppmøtet var større enn på mange år, gjennomførte Finnmark Nei til EU sitt første fysiske styremøte, over en hel helg, i Kirkenes. Leder av Nei til EU, Kathrine Kleveland, organisasjonskoordinator Trude Koksvik Nilsen og fylkessekretær Wibeke Bergheim hadde også tatt turen nord-øst for styreopplæring og innledninger om forskjellige aktuelle temaer.

EØS og distriktene

Kathrine Kleveland innledet om EØS og distriktene på vårt åpne møte på Scandic Hotell Kirkenes lørdags formiddag. De engasjerte deltakerne stilte mange spørsmål etter innledningen, da om EØS sin påvirkning på Finnmark fylke. Som vi kan se i vår database Norge rundt med EØS er eksemplene mange. Innføringen av EUs tredje postdirektiv, bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, distriktsfiendtlige tannhelseregler og forbud mot at fiskerne skal få sløye sin egen fisk. For et av EUs direktiver forbyr fiskere å oppbevare sløyd, hodekappet fisk i vann og is, før fisken leveres på land.

Signér oppropet!

Kleveland oppfordret etter sin innledning alle de fremmøtte til å skrive under på Nei til EUs opprop, Ut av EØS . Skal oppropet ha politisk slagkraft må vi ha så mange som mulig til å skrive under. Det er ingen tvil om at EØS-avtalen har gjort Norge til et mer EU-likt samfunn, med innføring av over 10 000 forordninger og direktiver i norsk lov, nesten helt uten debatt. For det norske folk har tross alt sagt nei til EU to ganger og vi krever nå at folkestyret respekteres!

Nei til EUs bærebjelker

Etter Klevelands meget engasjerende innledning samlet styret seg for styreopplæring og faglig påfyll. Fylkesleder Synnøve Thomassen ønsket alle velkommen til det som skulle bli ei trivelig helg sammen med andre EU-motstandere. Siden gikk det slag i slag der Koksvik Nilsen tok for seg selve organisasjonen og dens oppbygging og fylkessekretær Wibeke Bergheim fortalte om sin rolle som ansatt og hva hun kan tilby fylkeslaget.

Senere var det Klevlands tur igjen, og hun tok for seg Nei til EUs politiske plattform, der hun særlig fokuserte på Nei til EUs bærebjelker, som har lagt grunnlaget for organisasjonens arbeid siden 1992. Disse sier blant annet:

«Nei til EU kjemper mot at Norge skal bli medlem av EU, og mot at det norske samfunnet skal tilpasses til den samfunnsformen EU-systemet innebærer.

Grunnlaget for vårt samfunn er vårt folkestyre. Vi har erfart at vi klarer oss best når vi styrer oss selv og kan samarbeide nært med andre land som en selvstendig nasjon.

Vi vil sikre et folkestyre der alle har en reell innflytelse på sin egen situasjon. Det skal være makt der folk bor. Vi vil hindre at viktige avgjørelser blir truffet i maktsentra uten effektiv folkevalgt kontroll.»

Resten av teksten finner du her: Bærebjelkene til Nei til EU . Med bærebjelkene friskt i minnet tok styret fatt på en gjennomgang av praktisk styrearbeid, ei økt ledet av våre damer sørfra, Trude og Kathrine.

Etter endt dag var den flotte gjengen samlet til felles middag, der det ble fortsatt gode diskusjoner men også mye latter. Så langt hadde samlingen gitt ny giv og enda mer kunnskap.

Styresamlingens andre dag

Søndags morgen var det på igjen, og Kleveland påpekte mer enn en gang hvor imponert hun var av styret, som satte av tid og ressurser for å jobbe for saken, også tidlig på en søndags morgen. Det er ingen tvil om at EU-motstanden men også kunnskapstørsten er stor i Finnmark, selve Nei-fylket.  

Søndagen startet med tunge temaer som Schengen og Tisa-avtalen. For Schengen har med flyktningekatastrofen virkelig kommet på dagsorden igjen. Schengen er ikke bare passfrihet, men et hinder for en verdig mottakelse for de som er på flukt fra krig, nød og fattigdom. Styret var innom Europa og EUs ansvar på bakgrunn av krigføring i midt-østen, FNs rolle og hvordan vi skal møte de på flukt med mest mulig kunnskap, og dermed også forståelse. Kleveland ledet styret trygt gjennom temaet og viste også til siste nummer av Standpunkt som har flere sider viet til flyktningkatastrofen i Middelhavet.

Investormakt eller folkemakt

Deretter var det fylkessekretær Wibeke Bergheim sin tur, og hun tok for seg en av mange store frihandelsavtaler som står på trappene: Tisa-avtalen. Norge er også en del av forhandlingene, og hun påpeker at Tisa vil forandre Norge i like stor grad om ikke mye mer enn hva EØS-avtalen har gjort. Etter sin innledning oppfordret hun styret til å søke kunnskap og skolere seg på temaet og viste til både Nei til EUs egne vett-hefter som behandler temaet i flere hefter, Nei til EUs kunnskapsbank og siste nummer av Studenter mot EUs tidsskrift Premiss som i sin helhet er viet handelsavtaler. Hun fortalte også litt om den Internasjonale Aksjonsuken mot Tisa som tar til 10. Oktober , og styret i Finnmark Nei til EU ble enige om å markere motstand mot Tisa-avtalen også i Finnmark.

Det var koselig!

Selv med mange tunge og kanskje dystre tema på programmet søndag kunne samtlige styremedlemmer fortelle at det hadde vært ei meget nyttig helg, der de hadde lært masse med også hadde hatt det koselig. Fylkesleder Synnøve takket oss av og ønsket oss vel hjem med et ønske om at vi skulle få anledning til å møtes oftere.

For det er ingen tvil om at Nei til EU og Nei til EU Finnmark har ei viktig rolle å spille i norsk samfunnsliv og politikk. Og den jobben vil de ta på seg, for oss alle. For EU-motstanden i det norske folk har alltid basert seg på engasjementet til vanlige folk. De har milliardene, men vi har folka!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook