Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Studiearbeid i Nei til...
Studieforbundet næring og samfunn

Studiearbeid i Nei til EU: Kunnskap gir tilskudd!

Kombinasjonen av kunnskap og aktivitet er det som gjør Nei til EU en slagkraftig organisasjon. Hvordan gå fram for å søke studiestøtte? 

Vi står i en god folkeopplysningstradisjon. Vi veit at kunnskap er tilskuddet som skal til for å gi aktiviteten tyngde. Da er det en ekstra bonus at kunnskapsbygging også kan gi laget økonomisk tilskudd!

Kunnskap er ferskvare

Kunnskap er ferskvare. Det skjer stadig noe nytt, både i og utenfor EU. Ulike former for kurs eller studieaktivitet kan være et tilbud til både egne medlemmer og andre interesserte, og bidrar til å sikre kontinuitet i lagsaktiviteten. Organisert studievirksomhet er en velprøvd metode for å skolere tillitsvalgte og aktivister i alt fra EØS eller TISA til hvordan drive organisasjonsarbeid lokalt. Faste studiepunkter på styremøter kan også rapporteres som et studietiltak (men ikke de ordinære styresakene).

Kroner og gratis lokaler

Enda en grunn til å organisere studieaktivitet er at det kan gi tilskudd i kroner og øre rett inn på lagets konto. Gjennom Nei til EU sitt medlemskap i Studieforbundet næring og samfunn kan alle lokallag og fylkeslag registrere sin studieaktivitet og få økonomisk tilskudd etter gjeldende satser.

Dessuten gir kursaktivitet i samarbeid med studieforbundet rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler (som skoler) mellom kl. 1700 og 2100 på hverdager.

Alle lag gjør lurt i å ha en egen studieansvarlig som også er hovedkontakt overfor studieforbundet. Nei til EU har utvikla flere egne studieplaner omkring både EØS, TISA og TTIP. Alle ligger hos studieforbundet og er bare å ta i bruk.

Gode eksempler

Møteserien til Drammen Nei til EU er ett eksempel på hvordan det kan gjøres. I Drammen har de fått napp når de har bedt profilerte og kunnskapsrike folk stille som innledere på en møteserie rundt ulike temaer. Ofte gjelder det bare å våge; det verste som skjer er at man får et nei til svar.

Også i Sel, i Bergen og på Gjøvik har lokal- eller fylkeslag i år gjennomført og rapportert studieringer om EØS, folkestyre og kvinnenes stilling – både med og uten eksterne innledere. Det er sjølsagt ingenting i veien for at man organiserer kurs og studieringer bare ved hjelp av krefter i egen organisasjon. Men det er alltid lurt å planlegge i forkant, sånn at man har et gjennomtenkt opplegg. Ved tvil, ta kontakt med studieforbundet.

Ikke så mye som skal til

Vilkårene for at et kurs (eller en studiering) skal være tilskuddsberettiget er, i kortversjon:

  • Det må følge en studieplan som forklarer læringsmål og innhold.
  • Det må vare i minst 8 timer tilsammen.
  • Minst to deltakere må fullføre kurset (det vil si at de maksimalt kan ha 25 prosent fravær).
  • Kurset kan foregå konsentrert på én dag (når 8 timer), eller man kan fordele timene på mange kursdager.
  • Det må være kunngjort overfor målgruppa (f.eks. publisert som et facebook-arrangement eller sendt til målgruppa på ei e-postliste).

Det finnes en rekke studieplaner å velge mellom, så det er sjelden behov for å lage en ny. Hele registrerings- og rapporteringsprosessen skjer elektronisk over nettet. Få uker etter at kurset er rapportert, kommer tilskuddet inn på lagets konto.

Hvordan gå fram?

På hjemmesidene til studieforbundet (www.snos.no) ligger det informasjon om vilkår, tilskuddssatser og om hvordan man registrerer og rapporterer kursaktiviteten. Dit kan man også ringe eller sende en e-post hvis man lurer på noe.

I fall laget ditt trenger ekstra hjelp eller tips for å komme i gang, ta gjerne direkte kontakt med organisasjonssekretær Jan R. Steinholt .

Svar på mange vanlige spørsmål finner du hos Studieforbundet næring og samfunn.  

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook