Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stortingsflertall med...

Stortingsflertall med blind tiltro til EU

Pressemelding fra Nei til EU 2. april 2009 om tjenestedirektivet:

Arbeiderpartiet og stortingsflertallet spiller høyt om arbeidslivet i Norge, mener Nei til EUs leder Heming Olaussen, i forbindelse med at næringskomiteen på Stortinget i dag har avgitt innstilling om tjenestedirektivet

Arbeiderpartiet har alliert seg med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og samlet flertall i Stortingets næringskomité for å gjennomføre EUs tjenestedirektiv.

– Næringskomiteens flertall spiller hasard med arbeidslivet. Tjenestedirektivet fører til økt konkurransepress og mer sosial dumping. Stikk i strid med Stortingets vedtatte målsetninger om et ryddig arbeidsliv, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen.

Han mener det er oppsiktsvekkende at Stortingsflertallet innstiller på å godkjenne direktivet uten at regjeringen har lagt frem de garantiene som fagbevegelsen har blitt lovet. LO har krevd at norsk arbeidsrett sikres, at tiltak mot sosial dumping kan videreføres og at offentlige tjenester fortsatt skal være trygge – hvis ikke må reservasjonsretten brukes mot direktivet.

EU har ikke akseptert noen slike garantier. Og overvåkingsorganet ESA har uttalt at de erklæringene den norske regjeringen har kommet med ikke er rettslig bindende og uansett er så generelle at de ikke har noen juridisk betydning.

KrFs representant i Næringskomiteen tar da også i komiteens innstilling forbehold om LOs godkjennelse av direktivet. Hvis ikke LOs garantier blir innfridd, må saken forelegges på nytt for Stortinget, mener KrF.

– Stortinget må lære av erfaringene etter femten år med EØS-avtalen:

Ensidige norske forutsetninger og tolkninger er lite verdt når sakene kommer til behandling hos ESA eller EFTA-domstolen, sier Heming Olaussen.

På tvers av regjeringens og Stortingets forutsetninger har EØS-regler ført til avvikling av deler av Vinmonopolet (import), endring av hjemfallsreglene, problemer for nye industrikraftkontrakter og for den differensierte arbeidsgiveravgiften og krav fra EU om å avvikle norske miljøavgifter.

Nei til EU mener flertallet bygger på sviktende forutsetninger når de oppfatter at LOs fire krav er innfridd, og mener det er dette som nå må fokuseres fram mot den endelige stortingsbehandlinga av saken 23.april.

- Det er aldri for seint å snu, påpeker Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

***

Kontakt: Heming Olaussen, mob. 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook