Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stort flertall på LO-k...
Avstemning ved LO-kongressen 2009

Avstemning på LO-kongressen 2009

Stort flertall på LO-kongressen imot tjenestedirektivet

LO har vedtatt krav om utredning av EØS-avtalen og en beklagelse av at Regjeringen har valgt å innføre tjenestedirektivet. Et gjennombrudd for å få EØS-saken opp på dagsorden .

”Vi beklager at Regjeringen har valgt å innføre EUs tjenestedirektiv i Norge”.

Et overveldende flertall på LO-kongressen vedtok under høylytt applaus denne uttalelsen i formiddag.

Like før hadde Kongressen vedtatt krav om at EØS-avtalen må gjennomgås.

”Tiden er inne for en bred og helhetlig evaluering av EØS-avtalens betydning for Norge. LO krever derfor en offentlig utredning hvor også utviklingen i forhold til faglige rettigheter og velferdsordninger inngår.”
– Dette er et gjennombrudd for å løfte denne saken på dagsorden. Med LOs tyngde vil ikke Arbeiderpartiet kunne overse kravet om en evaluering av EØS-avtalen, sier en fornøyd leder i Nei til EU, Heming Olaussen.
Han berømmer LO-kongressen for å fokusere nettopp på EØS-avtalens betydning for arbeidstakernes rettigheter.
– Det er veldig viktig at nettopp LO fokuserer på dette, for faglige rettigheter utfordres hele tida av EU/EØS-systemet, sier Olaussen.

Kongressen nedla et betydelig arbeid med å gå igjennom virkningene av de ulike EØS-direktiver den uka fagbevegelsen har sittet sammen i sitt høyeste organ. Kongressen skjerpet kritikken mot EF-domstolens angrep på faglige rettigheter og oppfordret Regjeringen til å bruke reservasjonsretten mot EU-direktiv som reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger. Kongressen avsto fra å vedta et tydelig krav mot postdirektivet, men krevde å utsette innføringen og ba Regjeringen utrede konsekvensene av å innføre postdirektivet i Norge.

LO har gjennom denne kongressen åpnet for et bredere samarbeid for å fokusere på de uheldige konsekvensene av avtalene mellom Norge og EU. Nei til EU ser med interesse på at den nye LO-ledelsen har styrket sin nei-profil betraktelig.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook