Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / STOPP TJENESTEDIREKTIV...
Vignett - arbeidsliv og faglig politikk

STOPP TJENESTEDIREKTIVET – bruk reservasjonsretten!

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2006:

EUs tjenestedirektiv er så skadelig for det norske samfunnet at det må stoppes ved grensa. Nei til EUs landsmøte krever at regjeringa bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen for å hindre at direktivet blir norsk lov. Nei til EU slutter seg med dette til det kravet som allerede er reist fra bl.a. Handel og Kontor, El-&IT-forbundet, NTL, Utdanningsforbundet og flere LO-avdelinger, samt fra AUF, Sør-Trøndelag AP, SV, SP, RV og deres ungdomsorganisasjoner og Attac Norge.

Last ned uttalelsen her

EU-parlamentet vedtok tjenestedirektivet 15. november uten å gjøre reelle endringer. Det betyr at direktivet via EØS-avtalen kommer til Norge i begynnelsen av 2007, etter at Ministerrådet i EU har gjort sitt endelige vedtak. Regjeringa og berørte grupper må legge opp til en bred debatt om konsekvensene av dette omstridte direktivet.

Nei til EU anser tjenestedirektivet som et alvorlig angrep på:

- Store arbeidstakergruppers lønns- og arbeidsvilkår.

- Kampen mot sosial dumping. Direktivet står i klar motsetning til en del av de tiltakene som regjeringa har lansert i sin handlingsplan mot sosial dumping.

- Det norske demokratiske system. Direktivet er et rammedirektiv som er så uklart at en rekke spørsmål vil måtte finne sine politiske svar gjennom utfyllende direktiv eller gjennom domsavsigelser i EF-domstolen. EUs konkurransekommisær Charlie McCreevy har allerede varslet slike deldirektiv innenfor helsesektoren.

- Den nordiske velferdsmodellen.

Formålet med direktivet er å øke konkurransen i tjenestesektoren, som utgjør 70 prosent av økonomien i EU. Direktivet vil med stor sannsynlighet føre til at utenlandske tjenesteytere rykker inn i de delene av arbeidslivet der det ikke finnes tariffavtaler. Det er områder der fagbevegelsen står svakt, som preges av lav lønn og lav organisasjonsgrad – og der det jobber mange kvinner, ungdom og innvandrere. Vi ser allerede i dag hvordan skandaløse forhold avdekkes med lønns- og arbeidsforhold ingen fagorganisert norsk arbeidstaker ville kunne akseptere.

Nei til EU mener direktivet vil øke faren for privatisering av offentlige tjenester, og gjøre det vanskeligere for et lokalt politisk flertall å avprivatisere en tjeneste. Områder innen offentlig sektor som i dag har innslag av private selskaper, vil bli utsatt for et press i retning av fri konkurranse. Dette gjelder så vel innenfor utdanning, som innenfor helse- og sosialsektoren.

Utenriksminister Gahr Støre har erklært at ”ingen oppnår noe i EU for sine blå øynes skyld”. Nå gjelder det ikke å være blåøyd. EU ønsker friest mulig flyt av tjenester og færrest mulig nasjonale reguleringer, kontroller, standarder og tiltak som hindrer denne flyten. Dette er å utfordre selve den nordiske samfunnsmodellen, med sin vekt på en sterk fagbevegelse, forbrukervern, gode lønns- og arbeidsforhold og en aktiv offentlighet med innsyn i det som foregår.

Nei til EU vil alliere seg med alle gode krefter i en kampanje for å avvise tjenestedirektivet. Regjeringa må bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook