Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stopp patentdirektivet!

Stopp patentdirektivet!

Uttalelse vedtatt på Nei til EUs landsmøte 2002

”Vi er helt klare på at vi ikke kan godta patentdirektivet slik som det står i dag. Vi vil derfor reservere oss mot å gjennomføre dette patentregelverket i EØS-området.”
Kjell Magne Bondevik til velgerne i valgkampen, Nationen 24. august 2001

I dag er Bondevik statsminister for en regjering hvor flertallet vil innføre patentdirektivet. En stortingsproposisjon om patentdirektivet er varslet 6. desember, med påfølgende stortingsbehandling i løpet av vinteren. Slik direktivet er i dag kan ikke Norge innføre direktivet uten å bryte med FNs konvensjon om biologisk mangfold, som Norge har ratifisert.

EUs direktiv om patent på liv åpner for at det er mulig å ta patent på genmodifiserte planter og dyr, på fremgangsmåtene for å fremstille genmodifiserte planter og dyr, på naturlig forekommende biologisk materiale og genmodifiserte menneskegener.

Omtrent 90 prosent av verdens biologiske mangfold og genetiske ressurser befinner seg i utviklingsland. Dette er en enormt viktig naturressurs. FNs konvensjon om biologisk mangfold slår fast at alle stater skal ha suveren råderett over sine genetiske ressurser, at adgang til ressursene krever godkjennelse fra staten de finnes i og at inntekter fra kommersiell bruk skal komme opprinnelsesstaten til gode.

Alle EU-land har undertegnet FNs konvensjon om biologisk mangfold. Allikevel innfører EU et patentdirektiv som er i strid med konvensjonen. Patentdirektivet legger til rette for ”genrøveri” fra fattige land, og stiller ingen krav om godkjennelse fra stater hvor genetisk materiale hentes ut fra for å patenteres eller fordeling av inntekter ved kommersiell utnyttelse.

Patentdirektivet handler om miljø, rettferdig fordeling av verdens ressurser og eierskap over naturen. De genetiske ressursene er naturens byggesteiner og menneskehetens fellesarv. Patent på liv gir privatpersoner og selskaper i vår generasjon eiendomsrett over deler av naturen som er et resultat av flere millioner års evolusjon.

Patentdirektivet er skreddersydd for de store bioteknologiselskapene, og kom til som et resultat av tidenes største lobbykampanje i EU-systemet. Over 90 prosent av verdens bioteknologiske forskning foregår i laboratoriene til store konsern som Monsanto. EUs patentdirektiv reiser et spørsmål om hele vår samfunnsutvikling: Skal bioteknologisk forskning og utvikling, og utnyttelse av de bioteknologiske prosessene og produktene, ligge i hendene på selskapene alene, på deres jakt etter profitt og markedsandeler?

Direktivet er svært kontroversielt blant EU-landene. Nederland prøvde å få direktivet kjent ugyldig i EF-domstolen. Italia støttet Nederlands sak. Parlamentet i Luxemburg har avvist direktivet og bedt regjeringen ta det med tilbake til Kommisjonen for å be om reforhandling. Tyskland og Frankrike er kritiske til deler av direktivet, og har ikke startet implementeringsprosessen. Kun seks EU-land har innført direktivet fire år etter at det ble vedtatt. Norge har offisielt vært svært kritiske til direktivet og støttet Nederland i deres sak. Det er ingen grunn til at Bondeviks regjering nå skal innføre direktivet i Norge, til og med før de fleste EU-land.

KrF- og Venstrestatsrådene, inkludert Bondevik, har varslet dissens i regjeringen mot patentdirektivet. Dette er et svært sterkt signal fra statsministeren. Motstanderne av direktivet er i knapt mindretall i regjeringen. Nei til EU oppfordrer Stortinget til å støtte Bondevik og stemme for veto mot patentdirektivet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook