Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / - Stopp importen av le...

- Stopp importen av levende dyr fra kugalskapsland

I går ble det kjent at en dansk ku med kugalskap har nådd helt fram til slakteriet før smitten ble oppdaget. Dette er det fjerde tilfellet av bekreftet kugalskap i Danmark.

- Landbruksminister Bjarne Håkon Hansen nekter fortsatt å innføre importforbud for kjøtt og levende dyr fra land som har hatt utbrudd av kugalskap, selv om det er det eneste tiltaket som garantert kan hindre smitten fra å komme til Norge, sier Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik.

I Adresseavisen 17.08.01 avviser landbruksministeren importforbud fra Danmark. "Jeg lytter til mine faginstanser og hører på deres råd", sier han.

- Det er åpenbart at Bjarne Håkon Hansen bare hører på faglige råd når de sammenfaller med hans egne politiske interesser. Statens Dyrehelsetilsyn har lenge anbefalt å forby import av levende dyr fra land som ikke har samme lave smitterisiko som Norge. Det utelukker import fra samtlige EU-land. Dette er et råd som Hansen blåser i, med stor fare for folke- og dyrehelse som resultat, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Kugalskapsepidemien er langt fra over. Hittil i år har det blitt oppdaget 700 tilfeller i 12 EU-land. 30 mennesker har hittil i år blitt rammet av den dødelige menneskelige varianten Creutzfeld-Jacobs. Kontrolltiltakene er fortsatt ikke effektive.

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Sigbjørn Gjelsvik på 91 16 16 75 eller 23 35 45 88

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook