Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stopp atomavfall i for...

Stopp atomavfall i forbruksvarer

Euratomdirektiv 96/29 fra EU åpner for tilsetting av atomavfall i vanlige forbruksvarer, unntatt matvarer, barneleker, kosmetikk og prydgjenstander (smykker).

Det er tillatt å bruke radioaktivt avfall i f.eks. gjødsel til bruk i jordbruket, byggevarer, asfalt, biler, møbler og klær, bare det tynnes ut slik at det kommer under bestemte grenseverdier. Ingen har oversikt over den totale mengden radioaktiv stråling som hvert menneske utsettes for. Dessuten kan også ørsmå mengder radioaktivitet være helseskadelig når partiklene kommer inn i kroppen, slik de kan gjøre når produktene brennes eller asfalten slites opp av piggdekk.

Tilgangen på atomavfall er enorm: Atomindustrien sliter allerede med et kolossalt avfallsproblem, og skal dessuten rive utrangerte atomkraftverk i åra framover. De kan betale andre industriprodusenter for å overta avfallet, i stedet for å lagre det i dyre deponier. Dette vil utgjøre en form for subsidiering som vil presse ut "rene" produsenter.

Problemet er allerede kjent i USA, særlig fra skrapmetall. I Europa ble det sist høst solgt flere tusen Hongkong-produserte klokker med radioaktivt kobolt i metallreima.

Det tragiske er at EØS-avtalen hindrer Norge i å nekte import av slike forbruksvarer eller råvarer fra EU. På denne bakgrunn ser Nei til EU med stor bekymring på den norske befolkningens mulighet til å unngå skadevirkningen av radioaktiv stråling i framtida. Nei til EU krever derfor en redegjørelse fra regjeringen på hvorledes den har tenkt å beskytte befolkningens liv og helse.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook