Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Stopp atomavfall i f...

– Stopp atomavfall i forbruksvarer

Stortingsrepresentant og nestleder i Nei til EU, Ågot Valle, utfordrer miljøvernministeren på EUs Euratomdirektiv som åpner for atomavfall i forbruksvarer. Atomavfall i forbruksvarer kan føre til overhyppighet av leukemi, spesielt hos barn.

I morgen arrangerer Kvinneutvalget i Nei til EU, Norges Bondekvinnelag og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet et åpent møte om Euratomdirektivet på Likestillingssenteret, Grensen 5-7, kl 19.00.

– Vil miljøvernministeren ta initiativet til å stoppe produkter med atomavfall? Det spør stortingsrepresentant Ågot Valle om i Stortingets spørretime onsdag 20. februar. Bakgrunnen er EUs Euratomdirektiv som åpner for at radioaktivt avfall kan blandes inn i forbruksvarer.

EU-direktivet tillater tilsetting av radioaktivt avfall i forbruksvarer, unntatt leker, kosmetikk, smykker og mat (Euratomdirektivet - Rådets direktiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996).

– På grunn av EØS-avtalen kan disse varene importeres til Norge. Norske myndigheter har imidlertid en mulighet til å stoppe disse varene ved å bruke sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen, som gir oss mulighet til å stoppe produkter som medfører helserisiko, sier Ågot Valle.

– Det er en bevist overhyppighet av leukemi, spesielt blant barn, ved irskekysten, mest sannsynlig på grunn av radioaktivt avfall fra Sellafield, sier Valle. – Miljøvernminsteren har tatt mye initiativ til å gjøre noe med Sellafield-problematikken. Vil han også gjøre noe med tilsetting av radioaktivt avfall i forbruksvarer?, fortsetter hun.

Ågot Valle (SV), som også er leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, stiller Miljøvernministeren spørsmål om han vil ta initiativ til å gjøre noe for å stoppe disse varene i spørretimen 20. februar. For spørsmålets ordlyd se Stortingets nettsider:

http://www.stortinget.no/sporsmaal/meldte.html

Samme dag arrangerer Kvinneutvalget i Nei til EU, Norges Bondekvinnelag og Internasjonal kvinnelig for fred og frihet et åpent møte om Euratomdirektivet på Likestillingssenteret, Grensen 5-7, kl 19.00. Eva Fidjestøl, fysiker og IKFF, holder innledning. Vi vil ta opp mulige skadevirkninger av lavdosestråling. Mye tyder på at kvinner og barn er mer utsatt for helsefare ved slik stråling.

Kontakt Ågot Valle på 23 31 30 06 eller 930 63 624 for informasjon eller kommentar.
Eventuelt Nei til EU, på 23 35 45 80.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook