Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stoltenbergs råkjør fo...

Stoltenbergs råkjør for EUs tjenestedirektiv

Pressemelding fra Nei til EU: Ingen skam å snu - Det er fremdeles tid til å lytte til fagbevegelse og partidemokrati!

Når Jens Stoltenberg allerede i dag - dagen før Nei til EUs landsmøte - kunngjør at AP har bestemt seg for å kjøre gjennom :tjenestedirektivet mot SVs og SPs stemmer i regjeringa, skaper han mange tapere:

  • APs partidemokrati står igjen som latterliggjort
  • Fagbevegelsens uro og motstand er overkjørt
  • EØS-avtalen har mistet mye av sin troverdighet
  • Det rød-grønne regjeringsprosjektet har vist at heller ikke det klarer å stanse den mest ekstreme EU-tilpasninga vi hittil har sett

- Stoltenbergs ensidige forsikringer til LO er ikke troverdige. Slik Gro Harlem Brundtland lovte det norske folk at hjemfallsretten ikke ble berørt
av EØS, prøver Stoltenberg nå å uskadeliggjøre fagbevegelsen med sine forsikringer. De vil vise seg ikke å holde, når det blir EU, ESA
og EFTA-domstolen som skal bestemme. Fagbevegelsen må trekke sine egne konklusjoner av dette, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

- Nei til EU vil kjempe til avgjørelsen faktisk er falt. Det er grunn til å tro at det egentlig er et flertall i regjeringa mot direktivet. Vi mener dette flertallet må få komme til uttrykk. Partipisk i denne saken er et udemokratisk overgrep. Nei til EU er glad for at SV og SP tar dissens. Det markerer alvoret i saka.

- Nei til EU vil nå kreve at EØS-avtalen blir gjennomgått i sin helhet. Er egentlig reservasjonsretten reell? Hvis ikke, er avtalen grunnlovsstridig.

Tjenestedirektivet blir hovedsaken på landsmøtet i Nei til EU som åpner på Hell fredag kl. 15 med leders tale.

...........

Kontakt Heming Olaussen, leder 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook