Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Støtter Støres bekymri...

Støtter Støres bekymring for demokratiet i EU - etterlyser Støres vilje til å se kritisk på EØS

- Enig med utenriksministeren i at krisa setter EU på alvorlige prøver, og at det åpner seg motsetninger på kryss og tvers i EU

- Også enig i Støres analyse av at det ikke er noe folkelig krav om "mer EU", og at EU-løsningene representerer en demokratisk utfordring.

- Det er også grunn til alvorlig bekymring når kuttene i statsbudsjettene skaper økt sosial skjevhet, og en voldsom ungdomarbeidsløshet, slik Støre påpeker.

- Støre gjør rett i å peke på at kriser ofte produserer syndebukker, og at det i dagens EU fort kan bli minoritetene - og at dette igjen kan nøre opp under høyreekstreme holdninger og grupper

Støre legger for en stor del en riktig, og kritisk analyse til grunn i sine vurderinger av EUs håndtering av den økonomiske, sosiale og politiske krisa EU nå står oppe i. Jeg savner likevel at Støre trekker en tydelig kritisk konklusjon mot at EU nå går fra å anerkjenne sitt demokratiske underskudd, til å faktisk underminere folkestyret for å tekkes markedets krav til løsninger. 

Når det gjelder EØS, blir utenriksministeren for refererende til prosesser, og for lite villig til å være åpen om hvor viktige saker står, og hva som er regjeringas politikk. Det er avgjørende at regjeringa står fast ved kampen mot sosial dumping og forsvaret av nasjonale faglige rettigheter og et anstendig arbeidsliv i Norge. Det betyr å slå ring om den norske anbudsforskriften, slik arbeidsminister Bjurstrøm har varslet, å si nei til EUs vikarbyrådirektiv og å signalisere et tydelig forsvar av ILO 94 framfor EØS. 

EUs revisjon av datalagringsdirektivet reiser spørsmål ved premissene for stortingsvedtaket om å implementere dette direktivet, og at saka må behandles på nytt, i sin fulle bredde, dersom EU for eksempel standardiserer lagringstid utover det Stortinget vedtok. 

Vi vil advare regjeringa mot å implementere EUs AMT-direktiv, som åpner for alkoholreklame via sendinger fra utlandet. Det er all grunn til å frykte at dette vil bety at den nasjonale demningen mot slik reklame brister, slik svenske erfaringer tyder på. Nei til EU støtter fullt ut KrF, SV og SP i denne saken.  

Utenriksministeren later som vi ikke skal ha en reell EØS-debatt i Norge, kun en debatt om hvordan EØS-avtalen best kan ivareta Norges behov. Dette samstemmer godt med hvordan han aktivt motarbeidet kravet om at Europautredningen skulle ha i sitt mandat å utrede alternativer til EØS. Nå har både SV og SP flagget høyt kravet om å se på alternativer til EØS. KrFs leder har åpent sagt at en reell EØS-debatt må være en helt naturlig del av den åpenhet og det demokrati vi ønsker her i landet. Da blir det påfallende hvordan Støre nok en gang ser ut til å ville avfeie en helt nødvendig debatt om Norges framtid - og hvilke valgmuligheter Norge faktisk har. Dette vil en urolig og utålmodig fagbevegelse merke seg. Vi kan ikke fortsette å ha det slik, at det sentrale premiss for vårt forhold til EU, skal være hva EU vil.

Vi krever at norske politikere primært skal ta hensyn til hva som tjener det norske folk best. Det norske folk er sterkt delte i sitt syn på EØS-avtalen som sådan, og foretrekker en handelsavtale framfor EØS om de får valget. Regjeringa må nå gå inn i en realdebatt om disse valgene, ikke legge seg flat for EUs ønsker.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook