Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stem nei!

Stem nei!

Dagsavisen presenterte 17.1. en EU-undersøkelse som viste at et flertall i Norge svarer at de mener Norge bør sende en EU-søknad innen 5 år.

Dagsavisen intervjuet u.t. om denne meningsmålinga og ba om mine kommentarer. Disse gikk i flere retninger, bl.a. ga jeg uttrykk for at meningsmålinger vedr. det norske folks holdning til EU-spørsmålet (i ulike varianter) skifter, og at så lenge det innimellom kommer målinger som viser ”dødt løp” vil neppe ja-sida forsøke seg igjen, da angsten for å tape er sterk hos ja-folket.

Jeg har forståelse for at ikke alt man sier i et slikt intervju kommer på trykk. Dermed fikk heller ikke avisa forklart sine lesere at Nei til EU forbereder en storoffensiv (”Nei-dugnad 05”), der stortingskandidatene skal spørres om sitt syn på flere EU-relaterte spørsmål, og svarene deres vil bli gjort kjent for hele det norske folk, gjennom spredning av 1,6 millioner aviser foran valget til høsten.

Når det gjelder Arbeiderpartiet, har Dagavisen valgt å bruke i overskrift ”Ikke stem AP”, som om jeg skulle ha sagt dette. Det har jeg altså ikke sagt. Når det gjelder AP, vil jeg gjerne få sagt følgende:

Nei til EU har en lang rekke aktive AP-folk i våre rekker både som medlemmer og tillitsvalgte. Vi registrerer at undersøkelsen gjengitt i Dagsavisen viser at en av tre AP-velgere sier nei til EU-medlemskap. Det har ikke vært min intensjon å oppfordre folk til ikke å stemme på AP, eller noe annet parti for den saks skyld. Mitt poeng er at Nei til EU som organisasjon ønsker flest mulig unionskritikere på Stortinget etter valget til høsten.

Heming Olaussen
Leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook