Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stem ja - eller forsvinn!
Nei til EUs arbeidsutvalg 2008

Nei til EUs Arbeidsutvalg 2008: Heming Olaussen (leder), Torunn Kanutte Husvik (nestleder), Maria Walberg (nestleder) og Erlend Fuglum (AU-medlem)

Stem ja - eller forsvinn!

Irland skal, som eneste av de 27 EU-landa, avholde folkeavstemming om Lisboatraktaten 12. juni. I den sammenheng sparer ikke den irske statsminister Brian Cowen på kruttet overfor medlemmer av eget parti, Fianna Fail, som kan tenkes å stemme nei; ”Hvis det skulle være noen som har et samvittighetsproblem med Lisboatraktaten, får de heller stri med samvittigheten utenfor ramma av mitt parti” uttaler statsministeren til avisa The Irish Independent 15.mai i år.

Dette er den typen tilnærming til demokratiet som EU-elitens representanter er vel kjent for rundt om i Europa. Slik kjenner vi det fra Frankrike og Nederland i 2005, slik ser vi det nå. Angsten for et ”nei” fra flertallet av det irske folk får eliten til å gå fra konseptene. Meningsmålingene i det siste har brakt ny spenning inn i den irske folkeavstemminga over denne grunnleggende traktaten, som i det alt vesentlige er identisk med den grunnlovstraktaten som ble forkastet i 2005. Fra et klart ja-flertall viser en nylig offentliggjort måling at ja-sida har gått tilbake sju og nei-sida fram åtte, slik at ja-sidas ledelse har skrumpet inn til tre prosent. Dermed har også skremselspropagandaen om ”isolasjon fra Europa” og ”økonomisk stagnasjon” blitt trukket fram i første rekke dersom folket skulle følge sin egentlige oppfatning om EU-traktaten.

Nei til EU vil uttrykke støtte til ideen om nasjonalt folkestyre som står sterkt i nei-sidens kampanje i Irland. Vi støtter motstanden mot et EU som utvikler seg mot en statsdannelse, mot en traktat som befester markedsliberalismens forrang for politisk styring, mot militariseringa av EU og mot at de større landa skal få enda mer makt på bekostning av de små i unionen.

Vi vil beklage at norske myndigheter ikke klart har uttrykt skuffelse over EUs manglende demokratiske sinnelag i behandlinga av denne traktaten, og tar avstand fra utenriksministerens forsøk på å beskrive dette som en ”demokratisering” av EU.

Styret i Nei til EU håper det irske folket vil følge det franske og nederlandske folkets eksempel fra 2005 og stemme ned grunnlovstraktatens tvilling og oppfølger Lisboatraktaten.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook