Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Staket ut kursen i Dan...
Torunn K. Husvik

Torunn Kanutte Husvik er nestleder i Nei til EU og deltok på den danske nei-organisasjonen, Folkebevægelsen mod EU, sitt strategiseminar i helgen.

Staket ut kursen i Danmark

I lys av Lisboatraktaten og det siste EU-parlamentsvalget har Folkebevægelsen mod EU arrangert strategiseminar for å stake ut kursen for organisasjonens videre arbeid. Nei til EUs nestleder Torunn K. Husvik deltok med råd og utfordringer.

Lørdag 30.januar arrangerte Folkebevægelsen mod EU i Danmark stategiseminar i Odense. Sammen med EU-parlamentsmedlem Søren Søndergaard diskuterte Nei til EUs nestleder Lisboatraktatens betydning for Folkebevægelsens arbeid, politiske utfordringer for de neste årene og hvordan søsterorganisasjonen kan utvikle sin organisasjon.

Nei til EU har lagt ned et godt arbeid med konkrete direktiver i de senere årene, dette fører til muligheter for gjensidig kunnskapsoverføring.

- Arbeidet revitaliserer organisasjonen vår og utfordrer oss til å samarbeide med nye meningsfeller. For Nei til EU har dette vært en interresant måte å jobbe på, sier Husvik.

Fokuset på enkeltsaker fikk god mottakelse hos deltakerne på Folkebevægelsens strategiseminar. Nei til EU utfordret også til økt rekruttering i yngre aldersjikt. Nei til EU har satset på studentarbeid de siste to årene, noe som har ført til at en gruppe som er ferdige i Ungdom mot EU og som ikke har lyst til å delta i Nei til EU får en egen arena.

- Dette har vist seg å være en god måte å jobbe på. Dagens studenter er de som avgjør framtidas folkeavstemninger, både i Norge og Danmark. Jeg er sikker på at våre studentlag ønsker seg lag å samarbeide med på danske universiteter og høyskoler, sier nestlederen.

Deltakerne på strategiseminaret engasjerte seg i et bredt spekter av tema fra demokratiutfordringene knyttet til Lisboatraktaten via debatten om Euroens framtid til EUs usolidariske handelsavtaler med land i den tredje verden.

- Jeg sitter igjen med en inntykk av en bred tverrpolitisk folkebevegelse som ønsker å kjempe for unntakene de har fra EU-traktatene, samt å fortsette å synliggjøre hvordan makt flyttes fra Danmark og over på EU hender, avslutter Husvik.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook