Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Stå opp og forsvar nor...

Stå opp og forsvar norske interesser mot EU!

Uttalelse fra styret i Nei til EU 18. februar 2011:

Vi forventer mer av Regjering og Storting, fastslår styret i Nei til EU i denne uttalelsen.

På basis av et klart nei til EU-medlemskap i to folkeavstemminger og et historisk høyt nei-flertall på alle meningsmålinger om saken, kunne man forvente at norske politikere tok signalene fra eget folk på alvor. Det kan imidlertid virke som om den politiske eliten i Norge går på autopilot i forhold til EU – med en tanke i hodet – få EU til å gi Norge mest mulig anerkjennelse som ”flinkest i klassen”.

Folkets mandat kan ikke tolkes på den måten. Tvert i mot sier folket klart i fra det ønsker mindre EU-innblanding i Norge, og større grad av håndhevelse av norsk suverenitet og sjølråderett.

Nei til EU mener norske politikere generelt, men ja-siden spesielt, må begynne å ta eget folk på alvor. Da må den intense EU-tilpasningen gjennom EØS og de utallige avtalene mellom Norge og EU bremses. I en situasjon med store økonomiske og politiske motsetninger i EU, sosial uro i mange EU-land og politiske kriser i vente, må Norge holde armlengdes avstand til EU. Derimot bør det vises solidaritet med fattige, utstøtte og arbeidsløse i EU-området. Når EU og EU-land nå bygger ned velferdsstaten med hurtigtogsfart, må norsk solidaritet ikke handle om å identifisere seg med elitene i EU, men med vanlige mennesker som ofres på den markedsliberalismens alter.

Det er på tide at Regjeringa og Stortinget benytter vetoretten mot uønska EU-direktiver, som datalagrings-, bankinnskudds-, post- og vikarbyrådirektivet. Det er på tide å trekke seg tilbake fra EUs ”Nordic Battle Group”. Norge bør ikke bidra til den skammens mur EU nå bygger opp mot fattige i fra sør.

Norge må stå opp for menneskerettigheter, faglige rettigheter, fred og internasjonal solidaritet. Da er ikke tettest mulig kopling til EU svaret folk i Norge ønsker. Det bør også den norske politiske eliten ta inn over seg.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook