Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Snikinnføring av Euro?
Bankkort
© jeff_golden

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

Betydningen av Single Euro Payment Area (SEPA) for norsk valutapolitikk

Euro innføres antakeligvis som elektronisk betalingsmiddel også i norske banker fra og med 1. januar 2008, som en del av gjennomføringen av Single Euro Payment Area (SEPA).

I Dagbladet 26. mars beskrives dette av førsteamanuensis i politisk økonomi ved NTNU Ole Bjørn Røste som at "euro blir innført i Norge bakveien". Han frykter at systemet kan føre til mindre etterspørsel etter kronevalutaen.

Dette er en bekymring ved SEPA-systemet som Nei til EU deler. Vi ber om en vurdering av dette og andre problemstillinger knyttet til gjennomføringen av SEPA for Norges del, og ber spesielt om svar på:

- Hva vil en slik nedgang i etterspørselen etter krona kunne bety for kronekursen og valutapolitikken?

- Hvordan vurderer Finansdepartementet mulighetene for at en slik etterspørselsnedgang kan inntreffe?

- Hvilke andre konsekvenser mener departementet at SEPA kan få for den nasjonale penge- og kredittpolitikken?

- På hvilken måte sørger Finansdepartementet for at alle makroøkonomiske styringshensyn ivaretas i etableringen av SEPA?

Vi imøteser deres svar.

Med hilsen

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Snikinnføring av Euro?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook