Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Slutt på skattefritak...
Mynter
© ~Merete

Slutt på skattefritak for frivillige gaver

Nok en meningsløshet fra EØS-overvåkingsorganet ESA

- EUs såkalte friheter viser seg nok en gang å bety ufrihet for vanlige folk, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen i en kommentar

Mediaoppslag i dag 10.6. om at ESA ikke vil tillate at ordningen med skattefritak for gaver gitt av enkeltpersoner til humanitære og andre frivillige organisasjoner "fordi det bryter med reglene for fri kapital"

viser meningsløsheten i at alt blir gjort til et spørsmål om EUs konkurranseregler. Fra før av er det meningsøst at EUs datalagringsdirektiv skulle ha noe med konkurransen i markedet å gjøre.

Mer alvorlig ar det at en annen av EUs fire "grunnlovsfriheter" - fri bevegelse av kapital - er selve hovedårsaken bak finanskrisa slik den nå slår ut i Hellas og i hele EU.

Nei til EU mener Norge som et ikke-EU-land må utfordre ESA, EØS og EU på dette punktet. Den nasjonale sjølråderetten må forsvares, om nødvendig ved å ta saken til EFTA-domstolen, og minner om at Norge har vunnet der før - bl.a. i sakene om Norsk tippings spillemonopol. Men taper Norge i slike saker, må flere begynne å stille et alvorlig spørsmålstegn ved hele EØS-avtalen, mener Heming Olaussen med adresse bl.a. til Frivillighetssektoren i Norge og de politiske partiene.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook