Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Sigmund Kvaløy Setreng...
Sigmund Kvaløy Setreng

Sigmund Kvaløy Setreng (f. 20.10.34 – d. 27.5.14)

Det var ikke uventet, men likevel vemodig å motta meldingen om at Sigmund var gått bort. Et spesielt menneske i beste forstand – et menneske med kvaliteter som rommet så mange områder i samfunnets ofte kompliserte virkelighet.

Mangfold er et av vår tids mest brukte begrep. Få kan i så måte måle seg med Sigmunds virksomhet i hans livsløp. Kanskje er Sigmunds globale interesse og engasjement det mest fremtredende. Og i dette, det mest sentrale, arbeidet for fred i verden med bakgrunn i filosofien. Han var hele tiden meget klar på at den enkelte stat, på demokratisk grunnlag, måtte rå over sin virksomhet og sine ressurser. Mange var hans samtalepartnere opp gjennom tiden. Den nylig meget omtalte Dalai Lama var en han møtte mange ganger. Hans nære og kjærlige forhold til Nepal er vel kjent. Sigmund var en internasjonalist, og dessuten en filosofisk begrunnet buddhist.

Mange vil nevne hans mangesidede engasjement for naturen og relasjonen mellom natur og menneske. Men det var ikke bare på filosofisk grunnlag. Han var i høyeste grad en aktivist. Han var initiativtaker til Samarbeidsgruppen for natur- og miljøvern (SNM) og i fremste linje i Mardøla- og Alta-aksjonen på 1970-tallet. Han fremmet et grunnleggende og akseptert syn på sivil ulydighet. En aksept som vises gjennom hans nominasjon til Nordisk natur- og miljøpris. Hans økofilosofi inkluderte det han benevnte som økologisk konsekvensanalyse – en analyse som i dag bør være helt sentral i alle prosjekter som griper inn i naturen.

Sigmunds virke og meninger var ikke alltid i pakt med det etablerte. Sine meninger fremmet han både sterkt og engasjert. Nok en side av hans mangfold er at han og Aftenposten har vært blant de sterkeste kritikere av det jagerflykjøp som er vedtatt gjennomført i Norge. Hadde han noe greie på det? Jo, før han viet seg til filosofien utdannet han seg som flymekaniker. Men uansett – oppnevnelsen som Statsstipendiat viste den respekt han innehadde.

Hans virke ved NTNU brakte blant annet fram et samarbeid med de fremtredende jazzmusikere Alterhaug og Inderberg som har gitt uttrykk for at Sigmunds bilder var en inspirasjon. Det er derfor hyggelig at en utstilling av hans bilder, sammen med en jazzkonsert med hans to samarbeidspartnere, blir gjennomført 11. juni i Trondheim.

For Sigmund var frihet og selvstendighet for det enkelte individ og den enkelte stat en selvfølge. Det var derfor naturlig for ham å engasjere seg i Nei til EU. Han var i en årrekke medlem av Rådet i Nei til EU og satt tilsvarende i 20 år, frem til siste årsmøte, i fylkesstyret i Sør-Trøndelag. Han var forfatter av Vett-heftet «Naturens nei» utgitt av Nei til EU i 2006.

Da vi besøkte ham i vinter på Setreng i Budal, var tankene klare som før. Han følte han fortsatt hadde mye å gi, men slik skulle det ikke bli. Helsa ga ikke mulighet.

Vi vil savne Sigmunds sterke og varme tilstedeværelse, hans tanker som han gjerne delte med andre, og hans engasjement for grunnleggende verdier – globalt og nasjonalt.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook