Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / - Si nei til havnedire...

- Si nei til havnedirektivet

xmlns:xhtml='http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/' ><paragraph>- Regjeringa må ta stilling mot EUs foreslåtte havnedirektiv, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen. </paragraph></s xmlns:xhtml='http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/' >

- Regjeringa må ta stilling mot EUs foreslåtte havnedirektiv, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen.

xmlns:xhtml='http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/' ><paragraph>Onsdag behandler EU-parlamentet direktivforslaget. Over hele EU streiker havnearbeiderne mot direktivet. Fagbevegelsen i Norge og EU har kjempet mot forslaget i mange år, og EU-parlamentet avviste sist forslaget i 2003. Nå skal det opp til behandling på nytt uten at det problematiske innholdet er fjernet. <paragraph>- Blir havnedirektivet vedtatt vil det føre til både sosial dumping og svekka sikkerhet for folk og miljø. Havnearbeidere over hele Europa frykter at deres enerett til å losse og laste skip skal stå for fall. I Norge er denne eneretten tariffestet og den er også gitt vern gjennom FNs ILO-konvensjon. Hvis eneretten forsvinner, vil havnearbeidernes jobber bli overtatt av tilfeldig arbeidskraft og underbetalte sjøfolk, sier Heming Olaussen. <paragraph>Direktivet truer også arbeidsforholdene til sjøs fordi sjøfolk og havnearbeidere er organisert i samme internasjonale fagforbund. Skip som ikke oppfyller minstekrav til lønn og arbeidsforhold har derfor blitt boikottet i alle havner der havnearbeiderne er godt nok organisert. <paragraph>- Den norske regjeringa må nå vise at de vil forsvare faglige rettigheter mot liberalisering og sosial dumping ved å ta stilling mot havnedirektivet.</line>Regjeringa har lovet en aktiv EØS-politikk, og Nei til EU forventer at regjeringa bruker alle muligheter innenfor EØS til å markere motstand mot direktivet, sier Heming Olaussen. </line> </line>- Nå må regjeringa vise handlekraft. Det haster!</paragraph></s xmlns:xhtml='http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/' >

Onsdag behandler EU-parlamentet direktivforslaget. Over hele EU streiker havnearbeiderne mot direktivet. Fagbevegelsen i Norge og EU har kjempet mot forslaget i mange år, og EU-parlamentet avviste sist forslaget i 2003. Nå skal det opp til behandling på nytt uten at det problematiske innholdet er fjernet.

- Blir havnedirektivet vedtatt vil det føre til både sosial dumping og svekka sikkerhet for folk og miljø. Havnearbeidere over hele Europa frykter at deres enerett til å losse og laste skip skal stå for fall. I Norge er denne eneretten tariffestet og den er også gitt vern gjennom FNs ILO-konvensjon. Hvis eneretten forsvinner, vil havnearbeidernes jobber bli overtatt av tilfeldig arbeidskraft og underbetalte sjøfolk, sier Heming Olaussen.

Direktivet truer også arbeidsforholdene til sjøs fordi sjøfolk og havnearbeidere er organisert i samme internasjonale fagforbund. Skip som ikke oppfyller minstekrav til lønn og arbeidsforhold har derfor blitt boikottet i alle havner der havnearbeiderne er godt nok organisert.

- Den norske regjeringa må nå vise at de vil forsvare faglige rettigheter mot liberalisering og sosial dumping ved å ta stilling mot havnedirektivet.
Regjeringa har lovet en aktiv EØS-politikk, og Nei til EU forventer at regjeringa bruker alle muligheter innenfor EØS til å markere motstand mot direktivet, sier Heming Olaussen.
- Nå må regjeringa vise handlekraft. Det haster!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook