Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Samarbeider godt om...

Rolv Rynning Hansen, Fagforbundet, Kari Engebretsen, leder i Oppland Nei til EU og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

– Samarbeider godt om EØS og TISA

Oppland Nei til EU og Gjøvik-Toten Nei til EU, i samarbeid med Fagforbundet, inviterte til dagseminar på Grand Hotel på Gjøvik lørdag 17. oktober.

– Slike seminarer er viktige, og jeg lar meg imponere av så godt samarbeid mellom lokallag og fagbevegelsen, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

– Vi fikk nesten ei fullskrevet underskriftsliste på Ut av EØS-oppropet også, sier Kathrine Kleveland.

– Forsamlingen deltok med spørsmål og gode innlegg. Det var også veldig hyggelig at medlemmer fra Miljøpartiet De Grønne deltok aktivt på seminaret.

– Den lokale artisten Bros Skog fikk oss med på allsang fra starten av møtet og sang blant annet Prøysens Jørgen Hattemaker og Beatles Let it be.

EØS og lokaldemokratiet

Kathrine Kleveland startet med innledningen: Hva EØS betyr for kommunene og fylkeskommunen, og sa blant annet:

– Lokaldemokratiet er en hjørnestein for hvordan vi organiserer landet vårt. De siste tiårene har EU tatt stadig sterkere grep om norske lokalsamfunn. EØS-avtalen har flyttet makt fra kommunestyresalen til Brussel.

– EU og EØS er ikke bare overnasjonale fenomener vi er «for» eller «mot». Dette er langt mer enn utenrikspolitikk og handel.

– Gode intensjoner i lokalpolitikken trumfes ofte av frykten for EFTA-domstolen og varierende tolkninger av EØS-avtalen.

Bekymret for lokaldemokratiet

Norsk institutt for By og regionforskning (NIBR) ga i 2008 ut en rapport på grunnlag av sakskartene til 15 kommuner og på fem fylkesting:

– Rapporten konkluderte med at 73% av alle sakene i kommune- og fylkestingsmøtene ble berørt av EU/EØS. EU ser ut til å ha en umettelig appetitt på norske bygder og byer, kommuner og fylker, sa Kleveland.

– Vi er bekymret for lokaldemokratiet, i Nei til EUs bærebjelker star det: «Grunnlaget for vårt samfunn er vårt folkestyre. Vi har erfart at vi klarer oss best når vi styrer oss selv og kan samarbeide nært med andre land som en selvstendig nasjon. Vi skal selv bestemme de virkemidlene vi vil bruke for å sikre levedyktige lokalsamfunn og en allsidig ressursutnyttelse i distriktene.»

Hemmelige TISA-forhandlinger  

Rolv Rynning Hansen, internasjonal sekretær i Fagforbundet, hadde et interessant foredrag om TISA, den internasjonale handelsavtalen om tjenester som er preget av hemmelighold og uklare uttalelser. Norge er med å forhandle, men det er vanskelig å få vite noe om både framdrift og innhold.

Rynning Hansen trakk fram at både KS og LO er kritiske og stiller krav til avtalen, og at det er stor bekymring internasjonalt. Målet med avtalen er først og fremst liberalisering

© Erik Hjelkrem
© Kathrine Kleveland
© Kathrine Kleveland

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook