Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Retting: Kystpartiet s...

Retting: Kystpartiet sine EU- og EØS-synspunkt i Standpunkt

I Standpunkt 3-2017 og dei fylkesvise avisene som Nei til EU skal dele ut i valkampen har diverre Kystpartiet sine synspunkt vorte gjengitt feil.

Nei til EU har gått gjennom dei vedtekne programma for stortingsperioden for å sjå om partia har vedtak på dei viktigaste og mest aktuelle EU- og EØS-sakene.

Tabellen som vart trykt i avisene framstilte det som at Kystpartiet ikkje har behandla fleire av EU- og EØS-spørsmåla vi undersøkte. Dette stemmer ikkje. Kystpartiet har teke standpunkt til alle sakene vi har sett på, og standpunkta er også heilt i tråd med det Nei til EU meiner.

Tabellen ved sida av viser Kystpartiet sine korrekte standpunkt til disse sakene.

Nei til EU beklagar feilen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook