Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Regjeringen må stå opp...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Ku
© publicenergy
Uttalelse fra Nei til EUs råd:

Regjeringen må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser

Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom kvoter fra tidligere forhandlinger om artikkel 19 og utenom disse kvotene. Ubalansen i handelen med landbruksvarer er en trussel mot økt norsk matproduksjon og sikring av arbeidsplasser.

Regjeringen er i forhandlinger med EU om handel med landbruksvarer, under artikkel 19 i EØS-avtalen. Artikkelen omhandler handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. 

Importen av landbruksvarer fra EU har økt kraftig de siste årene. I 2000 hadde importen en verdi på omtrent  10 milliarder kroner. I 2016 var importverdien steget til vel 40 milliarder kroner. Osteimporten alene økte med nærmere 1000 tonn i 2016. Dette tilsvarer melkeleveransene fra 40-50 norske gjennomsnittsbruk.

Artikkel 19 slår fast at liberaliseringen skal være gjensidig fordelaktig, men handelsbalansen med EU på landbruksvarer er nå på nærmere 34 milliarder kroner i EUs favør, mot vel 8 milliarder i 2000. Vi har altså fått en kraftig ubalanse i strid med forutsetningen da EØS-avtalen ble inngått. Rundt 65 prosent av norsk landbruksvareimport kommer fra EU. Derfor er artikkel 19-forhandlingen helt avgjørende for framtiden til  norsk matproduksjon.

Landbruket er den største fastlandsindustrien i Norge, og avgjørende for sysselsettingen i distriktene. Rundt 90 000 personer er sysselsatt i primærledd og industri. I tillegg gir landbruket ringvirkninger for 17 000 personer i andre næringer, ifølge analysebyrået Menon Economics.

Det at Storbritannia forlater EU tilsier at Norge må innta en mer offensiv posisjon i artikkel 19-forhandlingene. Storbritannia utgjør nesten 20 prosent av BNP i EU. Når EU-økonomien krymper, er det også naturlig at kvotene EU har gjennom artikkel 19 reduseres tilsvarende.

Regjeringen må nå stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser, og si nei til krav fra EU om mer markedsadgang inn til Norge.

For mer informasjon

Kontakt

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook