Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / REACH strekker ikke til

REACH strekker ikke til

Nei til EU kan ikke akseptere at REACH og EØS setter markedsinteresser og fri konkurranse foran hensynet til folks helse og miljø. Forslaget slik det nå ser ut, vil gjøre norsk kjemikalielovgivning svakere!

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 29.10.06

Forordningen REACH er en av de mest omfattende og omstridte miljøreformene i EUs historie. Den nye loven skal dekke hele kjemikalieområdet og erstatte omlag 40 eksisterende reguleringer. REACH gjelder nye så vel som eksisterende stoffer, og både merking og bruk av kjemikalier.

Norske myndigheter må fortsette å presse på for at EUs nye REACH-regelverk faktisk blir en forbedring i forhold til dagens svake kjemikalieregler. Slik det nå ser ut, vil REACH ikke stanse bruken av miljøgifter og de mest helsefarlige stoffene. Det vil ikke bli påbudt å erstatte farlige kjemikalier med tryggere alternativ sjøl der dette er mulig. I en slik situasjon må Norge bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen og i stedet videreutvikle vårt eget kjemikalieregelverk.

EU-parlamentet skal i løpet av november gjøre ferdig sin behandling av REACH-regelverket. EUs målsetning er at den nye ordningen skal tre i kraft allerede neste år.

Formålet med REACH er å få fram mer kunnskap om og begrense bruken av de mest skadelige kjemikaliene. En samstemt europeisk miljøbevegelse mener imidlertid at regelverket ikke vil sikre en giftfri framtid. Etter flere endringer i EUs organer som kraftig reduserer produsentenes ansvar, er det lite igjen av et i utgangspunktet svakt forslag. Forbrukerne vil ikke få grunnleggende informasjon om helse og sikkerhet for to tredjedeler av de stoffene som omfattes av REACH. Stoffer som omsettes i større volum kan også registreres uten en skikkelig vurdering av giftighet over tid og gjennom forplantning. En stor del av informasjonen kan også bli vurdert som konfidensiell og vil derfor ikke være tilgjengelig for befolkningen.

Slik det nå ser ut, vil REACH ikke erstatte farlige kjemikalier med tryggere alternativer. Miljøbevegelsens krav, som også har fått gjennomslag i EU-parlamentet og støttes av norske myndigheter, er at farlige kjemikaler alltid skal erstattes når det finnes tryggere alternativer. En slik klar forpliktelse vil stimulere til nyskaping og utvikling av mindre skadelige kjemkalier. EUs råd avviste i sin behandling i juni et slikt substitusjonsprinsipp, og har så langt ignorert parlamentets innvendinger.

Det er viktig at Miljøverndepartementet fortsetter innsatsen med å påvirke EU-organene. Nei til EU støtter kravene som ble reist senest overfor EU-parlamentets industrikomite i oktober om at reguleringen av de farligste stoffene i EØS-området må være streng, regelverket må sikre kunnskap om kjemikalier som markedsføres og industrien må ha et klart ansvar for alle kjemikalier som markedsføres.

Hvis EU nå i siste runde ikke vedtar en bedre regelverk enn det REACH som nå foreligger, må Norge svare med å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Det vil være nødvendig for å ivareta både miljø og folks helse. Et norsk "nei" vil også være en håndsrekning til de gruppene i EU som arbeider for et bedre regelverk. Det er også en naturlig konsekvens av miljømyndighetenes engasjement i denne saken at man om nødvendig utarbeider et nasjonalt regelverk som faser ut de farlige stoffene og sikrer kontroll og informasjon om de stoffene som brukes.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook