Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Rapport utenfra - Post...
Postkasse
© acme401

Rapport utenfra - Postdirektivet

Anne Lise Isaksen i Tromsø Nei til EU har bodd lenge i Portugal, og følger fortsatt med på nyhetene i sitt gamle hjemland. Hun kommer med følgende rapport om motstanden mot postdirektivet der.

Attac i Portugal gjennomførte 22 april en såkalt flash-mob(*) i Lisboa mot privatisering av postvesenet. De sier i den forbindelse:

Europakommisjonen kommer med ideologiske ideer for å bekjempe finanskrisa og presser medlemslandene til å minske budsjettunderskuddet ved å privatisere statsbedrifter. Den portugisiske regjeringa har støtta denne politikken. De har satt opp ei omfattende liste over selskaper som skal privatiseres, og skal innkreve 6 milliarder euro for å redusere budsjettunderskuddet. Dette er alt de er opptatt av. Det faktum at staten mister viktige verktøy for å styre offentlig økonomisk politikk og sosial- og miljøpolitikk bryr de seg ikke om. Men dersom privatiseringa går ut over demokratiet og forringer det offentlige tjenestetilbudet, vil det være dårlig økonomistyring. I denne sammenhengen er privatiseringa av posten spesielt sjokkerende.

Posten er en viktig inntjeningskilde for staten, og er også viktig for samfunnet. Postvesenet har vært anerkjent både nasjonalt og internasjonalt som en mønsterbedrift når det gjelder forvaltning og tjenesteyting, og et privat selskap kan ikke tilby samme kvalitet og pris som de offentlige posttjenestene.

Attac har invitert folk til å skrive brev eller kort til statsministeren for å kommentere privatiseringa av posten og vil utvide aksjonen til flere steder i landet, til utvalgte områder i innlandet som vil bli de første som får føle konsekvensene av privatiseringa med nedlegging av ulønnsomme postkontor eller med et dårligere distribusjonstilbud.

Sitater fra brevaksjonen:

Paulete Matos skriver:

Og en ser nå hva privatiseringa vil medføre, stenging av postkontor over hele landet (der det ikke er inntjening, så klart!) og sikkert der folk trenger dem mest - der de eldre hever pensjonen sin og postanvisningene sine, mottar nyheter fra familiemedlemmer som bor langt borte, og til og med medisiner der det ikke finnes apotek, der den eneste kontakten med omverdenen kommer ...i en konvolutt!

Agostinho Santos Silva skriver:

- det er ikke slik at staten kvitter seg med et ulønnsomt foretak. Posten har nemlig alltid hatt inntjening

- det er ikke for å få bedre styring, administrasjonen av posten har vært god og har i tillegg et godt omdømme i utlandet

. det er ikke for at portugiserne skal få et bedre tilbud, de føler seg fortsatt "komfortable" med "sin" posttjeneste. I de selskapene som allerede er privatisert, ser vi at tjenesteytinga ikke har blitt bedre, den enorme fortjenesten de har på tross av krisa, går til privatpersoner i stedet for til statskassa.

- det er ikke fordi posttjenestene holder på å bli unødvendige (den gamle ideen om at telekommunikasjonene blir postens bane), vi har mange år framfor oss med brev og pakkepost som skal distribueres, og posten tilbyr også nye tjenester (økonomiske, reklame og alle typer kommunikasjon)

- og det er ikke fordi et privat selskap kan utføre akkurat det samme som et offentlig foretagende. Det vil de helt sikkert ikke gjøre. De kan garantere god sørvis når det gjelder de tjenestene som er lønnsomme, men når det er snakk om de som ikke lønner seg, vil de måtte legges ned eller finansieres av staten. Det er helt klart at med den privatiseringa finansministeren snakker om, vil vi ikke få mindre stat, vi vil få mer stat på private hender og mindre demokrati i folkets hender.

Luís Bernardo skriver:

Som offentlig tjeneste fremmer posten kontakt mellom alle innbyggerne i landet. Denne kontakten er en av de grunnleggende pilarene i det fellesskapet i Portugal som nå trues. Posttjenestene kan ikke være reint kommersielle transaksjoner eller være underlagt prissvingninger eller spekulasjon. Da gir vi slipp på fundamentale likhetsprinsipper. De menneskene som bor i områder der det ikke er tilstrekkelig fortjeneste, vil bli isolert. Det indre Portugal vil fjernes enda mer fra resten av landet. Et privat selskap styres av økonomisk inntjening og representerer ikke noe offentlig gode. Å samle informasjonsflyten på private hender er økonomisk, etisk og politisk uforsvarlig.

Kjære statsminister, dette er ikke en virkelighet som kan reduseres til beregninger av kostnader og fortjeneste. Posten gir mer enn mynter i statskassa. Den forvalter en kollektiv idé, forestillinga om et fellesskap som binder samfunnet sammen. På mange småsteder over hele landet er Posten mer enn tjenesteyting. Den er blodåra som vitaliserer hele samfunnet. Mange steder var og er Posten fortsatt, tross alt, en kilde til informasjon og rikdom og ikke minst til følelsen av tilhørighet. Den utgjør en del av den lokale arv. Ingen privat bedrift kan erstatte den fordi målsettinga vil være en annen. Det offentlige fremmer velferd for alle, og posten er offentlig. Å privatisere en etat som er av grunnleggende betydning for kommunikasjon, er meningsløst. Familiære bånd og sosiale relasjoner hører ikke hjemme i regnskapsbalanser og tall. Økonomien skapes av personer som utveksler ideer og følelser, ikke av mer eller mindre lønnsomme investeringer.

* Flash mob: en gruppe mennesker som plutselig samles på et offentlig sted, der de sammen utfører en uvanlig og ofte morsom handling, for deretter å spre seg igjen. (Kilde: Wikipedia)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook