Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / PRM: Nei til EU utford...

PRM: Nei til EU utfordrer Regjeringa på tjenestedirektivet

- stiller 11 konkrete spørsmål til næringsministeren

Nei til EU følger opp med delegasjon til Strasbourg som vil markere seg sammen med Euro-LO 14.2. når EU-parlamentet skal behandle direktivet

Handels- og næringsminister Odd Eriksen sendte 6.2. et brev til EU med den norske Regjeringas synspunkter på det omstridte tjenestedirektivet, som skal til behandling i EU-parlamentet 14.-15.februar.

Nei til EU finner så vidt mange svakheter og uklarheter ved dette brevet, at vi har funnet det nødvendig å be Regjeringa utdype og forklare hva den faktisk mener på helt sentrale spørsmål i direktivet.

Nei til EU har stilt Regjeringa 11 helt konkrete spørsmål, som vi mener vi og den norske opinionen har krav på å få svar på, slik at vi kan være sikre på hva vi nå står overfor med dette kanskje mest kontroversielle og vidtrekkende direktivet i EUs historie.

Brevet er vedlagt i sin helhet.

Nei til EU vil delta sammen med tusenvis av fagorganiserte og andre i den tillyste demonstrasjonen 14.2. i Strasbourg, i samband med EU-parlamentets behandling.

Delegasjonen består av Heming Olaussen (leder), Maria Walberg og Boye Ullmann.

Nei til EUs delegasjon vil være tilstede i Strasbourg fra 13.-16.2., og vil ha adgang til EU-parlamentet.

For kommentarer og synspunkter:

Heming Olaussen

90155894

Vedlegg: Brevet til Regjeringa

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook