Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Pressemelding: Veto mo...

Pressemelding: Veto mot patentdirektivet!

- Nei til EU forventer at de to nei-partiene KrF og Venstre bidrar til veto mot patent på liv-direktivet, sier Sigbjørn Gjelsvik, leder i Nei til EU.

- Kjell Magne Bondevik har selv sagt at han ikke vil gå inn i en Høyre-dominert regjering. Da kan ikke ja-partiet Høyre diktere nei-partiene KrF og Venstre i en hver EU-sak. Den saken som Bondevik har engasjert seg mest i er kampen mot patent på liv-direktivet, sier Gjelsvik.

Senest 22. august bekreftet Bondevik sin klare motstand mot direktivet i Nationen. "Vi er helt klare på at vi ikke kan godta Patentdirektivet slik det står i dag. Vi vil derfor reservere oss mot å gjennomføre dette patentregelverket i EØS-området… At det i det hele tatt kan tenkes å ta patent på det som ikke er en oppfinnelse, men en oppdagelse, på visse premisser også patent på deler av menneskelegemet, er etisk helt uakseptabelt. Norge må ta klar avstand fra dette".

Tirsdag 9. oktober er det ventet dom i saken Nederland har reist for EF-domstolen om patent på liv.

- Det var i Kjell Magne Bondeviks tid som statsminister i Sentrumsregjeringen at Norge sendte støtte til Nederlands sak. Vi forventer at når han nå blir statsminister igjen sørger for at Norge legger ned veto mot direktivet, sier Gjelsvik.

For mer informasjon eller kommentarer kontakt Sigbjørn Gjelsvik på 91 16 16 75.
Vedlagt ligger det to uttalelser fra Nei til EUs rådsmøte 6.-7. oktober om krav til regjeringsforhandligene.

*************
Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 7.10.01:

Veto mot patentdirektivet!
Tirsdag 9. oktober faller EF-domstolens dom i saken Nederland fører mot EU om patent på liv. Sannsynligvis tar ikke EF-domstolen Nederlands ankepunkter mot direktivet til følge.

Den kommende Samarbeidsregjeringens statsministerkandidat, Kjell Magne Bondevik, gav senest i valgkampen klart uttrykk for at patentdirektivet fra EU er uakseptabelt. Det er naturlig at disse uttalelsene følges opp med et veto fra den nye regjeringen. Det er minst like gode grunner som før til å legge ned veto mot patentdirektivet, selv om Nederland skulle tape rettsaken. I EF-domstolen er det EUs egen domstol som avgjør om EUs lover er i strid med FNs Konvensjon om biologisk mangfold, en miljøavtale hele 170 land har undertegnet.

EUs patentdirektiv åpner for patentering av dyr, planter og gener. Det er uetisk og usolidarisk å åpne for et lovverk som gir bioteknologiindustrien enerett på gener og bioteknologiske oppfinnelser som hele verdens befolkning har nytte av i form av mat og medisiner. Patentdirektivet strider mot FNs Konvensjon om biolgisk mangfold, som slår fast at hvert land har råderett over egne genetiske ressurser, og har krav på økonomisk fortjeneste ved kommersiell utnyttelse av disse. EUs patentdirektiv stiller ikke krav til dette, og åpner for at europeiske selskaper kan drive genrøveri fra verdens fattige land.

Den sterke EU-motstanden i det nye Stortinget bør også resultere i at den ukritiske EU-tilpasningen gjennom EØS-avtalen stopper opp med to nei-partier i regjeringen.

Nei til EU krever derfor at den kommende regjeringen går inn for å legge ned veto mot patentdirektivet.

*************
Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 7.10.01

Ingen ny medlemskapssøknad!
Nei til EU merker seg at vi nå får en regjering med to nei-partier representert. Vi ber om at det blir klargjort allerede i regjeringsforhandlingene at det ikke vil bli noen søknad om norsk EU-medlemskap i inneværende stortingsperiode. Det jo også et faktum at det er et flertall i det nye Stortinget mot norsk EU-medlemskapssøknad.

Den sterke EU-motstanden i det nye Stortinget bør også resultere i at den ukritiske EU-tilpasningen gjennom EØS-avtalen stopper opp med to nei-partier i regjeringen.

Nei til EU krever at søknad om norsk EU-medlemsskap utelukkes i inneværende stortingsperiode.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook