Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Pressemelding torsdag...

Pressemelding torsdag 22. mai 2003: FNs internasjonale dag for biologisk mangfold:Stortinget trosser FNs miljøavtale

I dag er det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Klokken 11.00.-12.00. samles en rekke organisasjoner til markering foran Stortinget. Vi kan ikke godta ikke at stortingsflertallet vil vedta EUs patentdirektiv, i strid med FNs konvensjon om biologisk mangfold.

Medlemmene av Stortingets næringskomite er invitert ut på markeringen for få utdelt FNs konvensjon om biologisk mangfold, slik at de ved behandling av fremtidige saker kan ta mer hensyn til miljøavtalen som Stortinget har ratifisert, og som gir Norge internasjonale miljøforpliktelser.

Patent på genmodifiserte organismer gir store aktører innen den bioteknologiske industrien eiendomsrett på naturens byggesteiner og menneskehetens fellesarv: genene. Innen medisin og matproduksjon er de store multinasjonale bioteknologiselskapene i ferd med å få stor makt på
bekostning av lokalsamfunn, forbrukere, matprodusenter og nasjonale myndigheter i både nord og sør. Patentdirektivet ivaretar ikke retten til nasjonal og lokal kontroll over det biologiske mangfoldet, slik Konvensjonen om biologisk mangfold fastslår.

Det er en bred allianse bestående av miljø- solidaritets- og forbrukerorganisasjoner som har krevd veto mot patentdirektivet. Vi krever at Stortinget ivaretar internasjonale miljøforpliktelser.

For mer informasjon, kontakt Helene Bank, nestleder i Norges Naturvernforbund: 92 66 75 18

40 organisajsoner er med i alliansen mot patentdirektivet:
ATTAC Norge, AUF, Blekkulfs Miljødetektiver, Dyrebeskyttelsen i Norge, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, Fellesrådet for Afrika, Forbrukerrådet, Forum for Utvikling og Miljø, Framtiden i Våre Hender, GATT/WTO-kampanjen, Greenpeace, Grønn Hverdag, Grønn Ungdom, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, IOGT, Kirkerådet/Den Norske Kirke, Latin-Amerikagruppene i Norge, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Målungdom, Nei til EU, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bondelag, Norges Handikapforbund, Norges Kristelige Studentforbund, Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund, Norges Vel, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos Økologisk Landslag, Regnskogsfondet, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommens Landsforbund, Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Ungdom mot EU, Unge Venstre, Utviklingsfondet, WWF Norge

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook