Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / pressemelding tjeneste...

pressemelding tjenestedirektivet

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26. mars:

Soria Moria-erklæringen slår fast at regjeringen vil motarbeide et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping, og at reservasjonsretten i EØS-avtalen vil vurderes brukt hvis særlig viktige norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen.

Nei til EU mener tjenestedirektivet slik det nå foreligger, vil øke faren for sosial dumping og true viktige norske interesser.

Når konkurransen i arbeidslivet i EU-/EØS-området øker, øker også omfanget av sosial dumping ved at lønns- og arbeidsvilkår svekkes. Direktivutkastet vil medføre sosial dumping i land der det allerede eksisterer enorme forskjeller i regelverk, fagorganisering, lønns- og arbeidsvilkår.

Forslaget til tjenestedirektiv øker faren for sosial dumping nettopp fordi europeisk arbeidsliv alt er så utsatt. Den viktigste ulempen med direktivet er at det vil føre til økt press på lønns- og arbeidsvilkår i de delene av arbeidslivet der uorganiserte mennesker konkurrerer om jobber omgitt av stor arbeidsløshet.

For mer informasjon eller kommentarer ring Heming Olaussen på 901 55 89

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook