Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Pressemelding fra Østf...

Pressemelding fra Østfold Nei til EU: - EUs påstand om at de er et solidaritetsprosjekt er en bløff!

De nærmere 40 deltakerne på Nei til EUs temamøte i Rakkestad torsdag kveld fikk kraftig tilbakevist EUs påstand om at det er et solidaritetsprosjekt. EUs hovedmål er å bli en økonomisk stormakt. Innleder var Tore Linne Eriksen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, og en av landets fremste fagpersoner på Nord/Sør-spørsmål.

- EUs andel av utviklingshjelp til Afrika sank fra 60% i 1989 til 25% i 2002.
- Etter EUs utvidelse har bistandspengene blitt omdisponert, slik at de penger som tidligere gikk til virkelig fattige land i sør, nå heller blir gitt som bistand til EUs egne "fattige" land.
- Dersom man rangerer verdens ca. 180 nasjoner etter landenes økonomi, vil alle EUs 25 land være i gruppen blandt de 50 rikeste.
- EU bruker kun 0,38% av sitt BNP pr. innbygger til hjelp i fattige land. Norge bruker ca. 1%.
- Norge er idag det land i Europa som gir mest pr. innbygger til landene i Øst-Europa.
EU som en motvekt til USA
EU og USA er begge pådrivere for å innskrenke statens innflytelse til fordel for næringslivet. Dette har gått særlig utover land i sør. Internasjonale handelsforbindelser ivaretas nå primært gjennom WTO, der både EU og USA jobber for avtaler som gir økt spillerom for de store mulitinasjonale selskapene. Mønsteret er klart: Statens handlingsrom blir mindre mens de store selskapene får større frihet. Dette forhindrer land i sør å ha reguleringer som vi i Norge benyttet oss av blandt annet i oppbyggingen av en nasjonal oljeindustri.
EUs landbrukspolitikk
Når EU (og WTO) arbeider for å åpne for import/eksport av matvarer mellom land, velger de stort sett å fokusere på de fattige lands mulighet til å tjene penger på eksport av landbruksprodukter til rike land. Det som ikke kommer like godt frem er EUs krav om samme tilgang for sine varer i fattige land. Dette gjør at EUs overproduksjon av blandt annet melkeprodukter og sukker blir dumpet til priser lokale bønder ikke har mulighet til å konkurrere med. Norsk landbrukspolitikk er på en helt annen måte en EUs basert på å produsere varer til eget forbruk. Pr. idag er det stort sett Jarlsbergost som blir bevisst produsert for eksport.
Økt aktivitet i Nei til EU, Østfold
Temamøtet i Rakkestad var starten på Nei til EUs intensivering av arbeidet i Indre Østfold. I fylket er det registert 15 lokallag, hvorav 9 aktive. Både Skiptvet, Askim, Trøgstad, Rømskog og Rakkestad er bland de passive lokallagene i fylket. I Trøgstad skal det imidlertid avholdes oppstartsmøte 12. april. Det vil heller ikke ta lang tid før det blir tatt initiativ til et oppstartsmøte i Rakkestad. Nei til EU, Østfold skal ha 1600 medlemmer innen utgangen av 2005.
- Med klart nei-flertall i meningsmålingene når vi vårt mål: Ingen ny avstemning - sier Nei til EUs fylkessekretær I. Elisabeth S. Gundersen
VED SPØRSMÅL - kontakt:
Nei til EU, Østfold v/fylkessekretær
I. Elisabeth S. Gundersen
tlf: 69 15 08 22
mob: 900 25 477

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook