Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Pressemelding fra Odd...

Pressemelding fra Odd Roger Enoksen: - Ja-siden vil ikke diskutere konsekvensene av et EU-medlemskap

- Ja-siden skyver debatten om hvilke konsekvenser et medlemskap i EU vil ha for det norske demokratiet under teppet, sier stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen, som en kommentar til dagens debatt i Stortinget om en uavhengig grunnlovskommisjon.

Senterpartiet og SV har foreslått at det nedsettes en slik kommisjon for å se på hvilke endringer i Grunnloven som et eventuelt EU-medlemskap vil måtte medføre. Dette forslaget ble i dag avvist av flertallet på Stortinget. I stedet ønsker flertallet å ta nødvendige grunnlovsendringer i etterkant av et eventuelt ja i en folkeavstemning.

- Denne strategien har vi sett tidligere, man tilslører i forkant og lar konsekvensene komme som ubehagelige overraskelser når avtalen har trådd i kraft. Da EØS-avtalen ble inngått lovet for eksempel flertallet på Stortinget at den differensierte arbeidsgiveravgifta skulle bestå. I ettertid har vi sett at dette ikke holdt stikk, sier Enoksen.

- Det er åpenbart at et EU-medlemskap vil få store konsekvenser for den norske grunnloven. Man kan ikke lenger si i grunnloven at Høyesterett dømmer i siste instans (§88), at det ligger til Stortinget å godkjenne de internasjonale avtaler som regjeringen inngår (§75 g), at Stortinget skal drive oppsyn med sentralbankens virksomhet (§75 c) - ei heller at folket utøver deres lovgivende makt gjennom Stortinget (§49). Alle disse paragrafer - og flere til - må endres ved et eventuelt medlemskap, understreker Enoksen.

Internt i EU pågår det for tiden en debatt om den nye EU-grunnlovens konsekvenser for demokratiet i EU-landene. Den franske konstitusjonsdomstolen har bestemt at den franske grunnloven må endres før EU-grunnloven kan godkjennes. Det danske justisdepartementet har konkludert med at EU-grunnloven er til hinder for dansk suverenitet på flere områder og at EU-grunnloven derfor enten må godkjennes med 5/6 flertall i parlamentet eller ved folkeavstemning.

- Folket har krav på en opplyst debatt om konsekvensene av et eventuelt norsk EU-medlemskap. Det er påfallende at den norske ja-siden sier nei til en uavhengig utredning av de konstitusjonelle konsekvensene av et eventuelt EU-medlemskap. Det er vanskelig å se andre motiver for dette enn at man frykter hva resultatene av en slik utredning vil vise, avslutter Enoksen.

For ytterligere informasjon, kontakt Odd Roger Enoksen på telefon 23 31 31 61 eller mobil 959 25 444

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook