Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Pressemelding fra Nei...

Pressemelding fra Nei til EU 15.02.2005: Norge, EU og NATO

Den beste sikkerhetspolitikken vi kan føre i Norge er å ivareta en internasjonal og fredsskapende rolle, og ikke gå inn i et EU som ruster opp.

- Verden trenger ikke flere bevæpnede stormakter som driver maktkamp på den globale arena. Verden trenger selvstendige stemmer som kan opptre uavhengig av maktblokkene. Utenfor EU viser Norge at vi som ressurssterk og aktiv smånasjon kan bidra i konfliktløsning og spille en brobyggerrolle på den internasjonale arena. Det er den beste sikkerhetspolitikken vi kan investere i, mener leder i Nei til EU, Heming Olaussen.

Jan Petersen redegjorde for norsk sikkerhetspolitikk i Stortinget i dag, og synes det er et problem at Gerhard Schrøder har ymtet frampå at EU skal bli mer sentral i forholdet mellom Europa og USA, og det på NATOs bekostning. Jafolket mener, ikke overraskende, at dette er et avgjørende argument for norsk EU-medlemsskap. Og de trekker raske konklusjoner: Saken er på idéstadiet hos et av EUs stormakter, men langt fra noen vedtatt politikk for EU. Men jasiden frykter at Norge og andre NATO-land utenfor EU blir satt på et sidespor.

- I utenriks- og sikkerhetspolitikken blir vi satt på et sidespor hvis vi går inn i EU. EU samordner i økende grad sin utenriks- og sikkerhetspolitikk på en måte som gjør at medlemslandene ikke kan spille en selvstendig internasjonal rolle. Forslaget til EU-grunnlov forsterker dette. Nei til EU mener det fortsatt skal være norske folkevalgte som skal avgjøre norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og det kan de bare gjøre utenfor EU, sier Heming Olaussen

Nei til EU mener dagens store sikkerhetspolitiske utfordringer kan knyttes til de store forskjellene mellom nord og sør, og at en europeisk og militarisert supermakt snarere forsterker fremfor å dempe dette problemet.

- EU pålegger statene å ruste opp for å imøtekomme behovene til en felles EU-hær. EU-grunnloven fastslår at EU kan ivareta sine interesser overalt i verden, om nødvendig med militære midler og uten å stille krav til FN-mandat. Vi er kritisk til at Norge skal tilslutte seg en slik politikk. Vi bør heller ivareta rollen som en aktiv, internasjonal småstat utenfor maktblokkene, og videreføre arbeid og muligheter for fredsmegling og internasjonal brobygging, avslutter Heming Olaussen.

Kontakt: Leder i Nei til EU Heming Olaussen på telefon 901 55 894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook