Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Pressemelding: EF-doms...

Pressemelding: EF-domstolen bestemmer ikke i Norge, Jagland!

Utenriksminister Thorbjørn Jagland uttaler i Aftenposten i dag at Norge må følge EF-domstolens vedtak i patent på liv-saken fordi "vi har bedt domstolen avgjøre saken".

- Jagland gir i realiteten domstolen blankofullmakt til å styre norsk politikk. Han gjør EF-domstolen til øverste dømmende myndighet i Norge. Vi vil minne utenriksministeren om at det norske folk har avvist dette i to folkeavstemninger om EU, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

Nederland fikk ikke medhold i EF-domstolen på at patent på liv-direktivet strider mot konvensjonen om biologisk mangfold. Norge støttet Nederlands sak for domstolen. "Norge legger til grunn at viktige aspekter ved patentdirektivet er uforenlig med formålet for Konvensjonen om biologisk mangfold og at en omgjøring av patentdirektivet til nasjonal lov vil være til hindring for staters mulighet til å sette Konvensjonen om biologisk mangfold ut i livet gjennom nasjonale og internasjonale tiltak, aktiviteter og samarbeid", heter det i støtteerklæringen fra den norske regjeringa.

- Den norske motstanden mot patent på liv-direktivet har gått på det reelle innholdet i direktivet. Det burde ikke overraske noen at EUs egen domstol mener EUs vedtak er i samsvar med internasjonalt regelverk. Den norske regjeringas argumenter mot direktivet er fortsatt like gyldige, sier Gjelsvik.

Et veto mot patent på liv-direktivet vil gjelde Norge, Island og Liechtenstein.

- Jagland mener at Norge bør akseptere direktivet av hensyn til Islands bioteknologi-industri. Denne argumentasjonen er helt meningsløs. Dersom Island ønsker å innføre EUs patentregelverk, kan de gjøre det i morgen, uavhengig av EØS-avtalen, sier Sigbjørn Gjelsvik.

For mer informasjon eller kommentarer ring Sigbjørn Gjelsvik på 91 16 16 75.

Her kan du finne høyoppløselige bilder av Sigbjørn Gjelsvik for nedlasting:

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook