Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / PRESSEMELDING 29.03.05...

PRESSEMELDING 29.03.05: Nei til EU ber SV svare på 3 utfordringer

•Om oversettelse av EUs grunnlov til norsk
•Om nei til EU som en forutsetning for regjeringsdeltakelse – i 4 år
•Om åpenhet i håndtering av alle EU-spørsmål i en evt. regjering

Nei til EU er invitert til SVs landsmøte som gjester, og vil delta med leder Heming Olaussen. Han har tidligere deltatt som gjest på såvel RVs som SPs landsmøte.
På SPs landsmøte ga han på vegne av Nei til EU partiet noen utfordringer knytta til evt. regjeringsdeltakelse etter stortingsvalget til høsten.

Nå gjentar og forsterker Nei til EU denne praksisen – denne gangen opp mot SV.
”SV ligger an til å kunne bli det største nei-partiet i Norge etter dette stortingsvalget, og er i tillegg svært aktuelle som regjeringsparti”, sier Heming Olaussen, som presiserer at Nei til EU som organisasjon ikke støtter eller tar avstand fra noe parti, eller noe regjeringsalternativ, men ønsker flest mulig EU-motstandere på Stortinget, og en regjering som har en innebygget ”sjølmordsparagraf” knytta til sin regjeringserklæring. Pr. i dag ser dette ut til å gjelde begge regjeringsalternativ.

Nei til EU ønsker følgende avklaringer fra SVs ledelse og/eller landsmøte:

1. Vil partiet aktivt støtte det initiativ som er tatt fra Nei til EU og Europabevegelsen,
som går ut på å kreve EUs nye grunnlov snarest oversatt til norsk?
2. Vil SV i regjering garantere at spørsmålet om norsk EU-medlemskap ikke settes på
dagsorden av en regjering der SV er med, og vil SV kreve at en slik garanti skal gjelde
for hele stortingsperioden 2005-2009?
3. Vil SV i regjering arbeide for at alle viktige EU-relaterte spørsmål (Lover, direktiver
m.v.) skal bli behandlet slik at offentligheten blir informert, og slik at høringsinstanser
involveres? Er SV enig i at Nei til EU er en opplagt høringsinstans i alle EU-relaterte
saker?

Disse spørsmålene lanseres i forkant av landsmøtet, og vil bli gjentatt av Nei til EUs leder i hans hilsen til landsmøtet lørdag ettermiddag.
.................................
For ytterligere info eller kommentarer:
Heming Olaussen, leder Nei til EU 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook