Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Presisering fra Nei ti...

Presisering fra Nei til EU vedrørende løpeseddel om patent på liv

Gjennom en artikkel som er publisert på Kristelig Folkepartis hjemmesider blir Nei til EU anklaget for å spre feilaktig informasjon om Kjell Magne Bondeviks og KrFs holdning til patentdirektivet. Bakgrunnen er en løpeseddel som ble brukt i forbindelse med Verdens Miljødag 5. juni.

Vi ser at overskriften i løpeseddelen kan oppfattes som feilaktig når det gjelder Kjell Magne Bondevik og KrFs standpunkt i saken, og det vil vi beklage. Innholdet i selve teksten på løpeseddelen kan imidlertid ikke sies å inneholde feilaktig informasjon.

Vi vet at regjeringen nå planlegger en stortingsproposisjon om patentdirektivet, og at både KrF og Venstre i regjeringen er imot. Samtidig ser det foreløpig ut til å være et flertall i regjeringen som vil godta direktivet. Kjell Magne Bondevik skapte gjennom sine uttalelser i valgkampen en forventning om at en ny regjering med han som statsminister ikke ville godta direktivet. Da må man også akseptere at det blir satt kritisk søkelys på at den regjering Bondevik nå leder ser ut til å ville akseptere det samme direktivet.

Nei til EU anser fortsatt KrF og Kjell Magne Bondevik som allierte i patentdirektiv-saken. Vi finner det meget gledelig at stortingsproposisjonen om saken er utsatt inntil videre. Både vi og 40 andre organisasjoner tilknyttet en allianse mot patentdirektivet slutter opp om og støtter KrF i deres videre motstand mot direktivet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook