Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / PM - Nei til EU støtte...
Heming Olaussen på talerstolen på Landsmøtet 2006

PM - Nei til EU støtter Gahr Støre mot FrP

- mener FrPs milliardkutt i bistand og fredsmekling vil skade Norges sjølstendige stilling i verden

Nei til EU registrerer at utenriksminister Gahr Støre i dagens Dagbladet tar et oppgjør med FrPs alternative budsjettforslag, der partiet foreslår at det skal kuttes flere milliarder kroner i utenriksdepartementets budsjett på områdene bistand og fredsmekling.

Generelt er Nei til EU tilbakeholdende med å ta stilling i innenrikspolitisk partidebatt. I dette tilfellet gjør vi et unntak, da det er et sentralt poeng med å stå utenfor EU at Norge faktisk kan operere med en sjølstendig stemme i verden, slik vi etter hvert har sett en rekke eksempler på. Det er med andre ord på grunn av at folkeflertallet i Norge sa nei til EU-medlemskap i 1972 og 1994 at utenriksminister og bistandsminister kan spille en slik rolle i verdenssamfunnet som man gjør. Eller med Gahr Støres egne ord i Dagblad-oppslaget: "Norge er et av få land som kan bistå partene i konflikter".

Når Gahr Støre nå angriper FrP for deres budsjettkutt opplever vi det som et forsvar for Norges enestående posisjon som et land utenfor stormaktenes maktspill, som ikke kan mistenkes for å ha egne ambisjoner eller interesser i konflikter, men som tar på seg et ansvar på vegne av verdenssamfunnet for å skape fred, forsoning og utvikling.

Vi beklager at FrP ikke ser disse sidene ved Norges rolle, og minner partiet på at over halvparten av deres velgere er mot norsk EU-medlemskap.

Heming Olaussen

Leder, Nei til EU

90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook