Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nytt styre har satt se...
© Eivind Formoe/Nei til EU

Styret som ble valgt på landsmøtet i slutten av november var samlet til sitt første møte 9. og 10. januar.

Nytt styre har satt seg i arbeid

Styret i Nei til EU hadde i helgen sitt første styremøte etter landsmøtet i slutten av november. På sakskartet sto blant annet kampen mot EU tredje postdirektiv sentralt, sammen med konkretisering av den omfattende arbeidsplanen for året.

Arbeidsutvalget i Nei til EU består av Kathrine Kleveland, leder; Benedikte Pryneid Hansen, nestleder; Ådne Naper, nestleder, samt Boye Ullmann, som samtidig er faglig leder i Nei til EU. AU har vært i sving siden landsmøtet, men nå om også resten av styret med for fullt.

– Det var et god førstemøte for meg med styremedlemmmer som deltok med stort engasjement og glød, sier leder Kathrine Kleveland. – Jeg ser fram til friske diskusjoner og målretta arbeid for å oppfylle målene landsmøtet har gitt oss, blant annet en arbeidplan. Nei til EU vil fremdeles bygge kunnskap, allianser og samarbeide for å nå våre mål. Et aktivt styre er viktig for å oppnå det!

Satsing mot EUs tredje postdirektiv

Styret vedtok denne høringsuttalelsen i forbindelse med regjeringen forslag til ny postlov og forskrift. De vedtok også en uttalelse om saken.

Den rødgrønne regjeringen brukte vetoretten i EØS-avtalen mot postdirektivet. Utredninger har vist at direktivet vil føre til dyrere og dårligere posttjenester, spesielt i distriktene, og true faglige rettigheter i postsektoren.

Vetoet mot EUs postdirektiv må opprettholdes, og Høyre/-Frp-regjeringens forslag om å gjennomføre direktivet i en ny postlov må avvises!

Et travelt år mot TTIP/TISA og EØS

Styret fikk også høre innledning ved Rolv Rynning Hansen fra Fagforbundet om TISA og globaliseringen av handel med tjenester.

Både møteplan, publiseringsplan og den konkretiserte arbeidsplanen ble behandlet nå i helgen, slik at organisasjonen er klar til å ta fatt på alle oppgavene, med kampen mot EØS-avtalen som sentral sak i hele perioden. Også grunnskolering i organisasjonen på folkestyre og alternativet til EØS, og kampen mot TTIP og TISA vil være blant satsingsområdene i 2015.

Som arbeidsplanen slår fast, er TTIP-avtalen mellom EU og USA et av de verste eksemplene på hvordan handelsavtaler blir forhandlet fram i udemokratiske prosesser. Gjennom EØS vil Norge bli påvirket av innholdet i denne avtalen, ved at regelverket for det indre markedet skal gjøres likt i EU og USA. Nei til EU støtter kritikken fra bekymrede innbyggere på begge sider av Atlanteren. Konsekvensene av TTIP er nok et sterkt argument for at Norge må si opp EØS-avtalen. 

© Eivind Formoe/Nei til EU
© Eivind Formoe/Nei til EU
© Eivind Formoe/Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook